Inspirerende lezingen en workshops

Onderstaand vindt u een aantal inleidingen en workshops die wij voor u kunnen verzorgen. Voor meer informatie en andere mogelijke lezingen en workshops over onderwerpen in relatie tot geld en schulden kunt u mailen naar info@encour.nl. .

 Lezing ‘De economie van het Koninkrijk’ ~ Peter J. Briscoe

“Wij moeten de wijze waarop economieën in de landen van de wereld groeien opnieuw instellen.” Volgens Christine Lagarde, voorzitter van het IMF, is een herziening van onze economie nodig.  Na de recente crisis hebben veel mensen voor een radicale herziening van ons economisch stelsel gepleit. Maar volgens Joris Luyendijk is het nu weer ‘business as usual’ en zijn er geen lessen geleerd.

Einstein zei ooit: “We kunnen de problemen die we hebben gecreëerd niet oplossen met dezelfde lijn van denken die we gebruikten om ze te creëren.” Paulus spoort ons aan te worden “hervormd door de vernieuwing van ons denken, om te erkennen wat de wil van God is.” We moeten dus anders denken over onze economie. Wij bidden “uw koninkrijk kome,”’ maar beseffen wij dat Gods koninkrijk ook een eigen economie heeft? Hoe verschilt Gods economie met de economie van onze huidige wereld? Op school leren wij bijvoorbeeld dat de kern van economisch handelen het correct omgaan met schaarste is. Maar God kent geen schaarste! Hij is Schepper en schept nog steeds. Ook het persoonlijke eigendom is een hoeksteen van onze huidige kapitalistische economie. De Bijbel leert ons juist dat God Eigenaar van alles is. Hij heeft Zijn schepping aan ons, als rentmeesters toevertrouwd, om in Zijn naam te worden beheerd.

Encour biedt een workshop aan over “De economie van het Koninkrijk.” In deze workshop gaan wij in op de kenmerken van Gods economie, hoe dit in contrast staat tot de huidige wereldeconomie en hoe de principes van Gods economie vandaag kunnen worden toegepast.

Lezing ‘Leren leven vanuit overvloed’ ~ Ds. B. van der Graaf

In het voorjaar van 2015 verscheen het boekje Leren leven in overvloed, over discipelschap in rijkdom en armoede. Al schrijvend raakte ds. Bas van der Graaf er steeds meer van overtuigd dat de omgang met geld en bezit raakt aan het hart van het leerling zijn van Jezus. Maar om Jezus daarin ook daadwerkelijk te volgen, in onze complexe wereld, dat is een hele uitdaging. Mag je veel geld hebben? Moet je veel geven? Wat is de juiste balans? Dit zijn de vragen die in dit boekje uitvoerig worden behandeld. Het mooie van dit boekje is dat het onderwerp wordt besproken aan de hand van verschillende gaven van de Geest, zoals ruimhartigheid. Op deze manier is er goed overzicht en wordt het verband met de Bijbel duidelijk. Daarom werkt stichting Encour graag met ds. van der Graaf samen.

Hijzelf zegt over deze samenwerking: “Ik vind het bijzonder dat stichting Encour op mijn weg is gekomen. Hun zoektocht naar praktische toerusting van christenen op het terrein van geld en goed sluit in hoge mate aan bij de lijnen die ik in mijn boekje heb uitgezet. Samen zoeken we inmiddels naar een vruchtbare samenwerking. We hopen van harte dat we zo kunnen bijdragen aan een leven in de overvloed van het Koninkrijk van God.”

De auteur laat zich graag uitnodigen voor een lezing over leren leven in overvloed. Tijdens die lezing zal hij regelmatig verwijzen naar het cursusmateriaal van Encour.  Soms is het ook mogelijk zijn lezing te laten uitlopen op een korte workshop onder leiding van Encour.

Voor meer informatie of het uitnodigen voor een lezing kunt u een e-mail sturen naar: bjgraaf@gmail.com

 Lezing ‘Waarom zou je tijd besteden aan het onderwerp geld?”’ ~ Bert den Hertog

Dagelijks geven wij geld uit. Vanuit onze opvoeding en onze omgeving hebben we (on)bewust veel richtlijnen meegekregen over hoe met ons geld om te gaan. In de Bijbel staan zelfs 2350 verzen over omgaan met geld en meer dan 15% van het onderwijs van de Here Jezus ging over geld. Een prachtige schat aan lessen hoe ons geld op een bijbelse manier te beheren. Echter ook heel spannend: want waar je schat is zal ook je hart zijn (Math 6: 21) want voor we het weten is ons hart aan ons geld verpandt. Maar soms ook ingewikkeld. Hoe doe je dat nu op een goede manier in de praktijk? Nadenken over hoe met je geld om te gaan kan heel dichtbij komen. Het kan ons echter ook helpen om weer opnieuw onder de indruk te komen van Gods zorg voor ons leven. Hij is immers de eigenaar van ons geld. Deze interactieve gemeenteavond wordt verzorgd door Bert den Hertog.

Tweedelige workshopserie ‘Weg met de Mammon’ 

Mammon: een oude achterhaalde afgod of een dagelijkse realiteit? Er zijn zelfs twee Nederlandse spreekwoorden waarin Mammon voorkomt. Mammon, in veel gevallen de macht van het geld en de economie van deze wereld, lijkt steeds meer de heerser van deze tijd te worden. Soms ook onder christenen. Dit in tegenstelling tot de uitdagende uitspraak van Jezus: Gij kunt niet God dienen en de Mammon. Eén van de tactieken van Mammon is werken in het verborgene. Encour heeft een workshopserie van twee avonden ontwikkeld om samen na te denken over hoe we deze macht kunnen onderkennen. Deze serie is geschikt voor iedereen die een grensverleggende confrontatie niet uit de weg wil gaan.

Interactieve workshop ‘Wat zegt de Bijbel over mijn omgang met mijn geld?¨”’

Encour verzorgt een interactieve workshop om na te denken over wat ons geld met ons geloof te maken heeft. Het doel van de workshop is de bijbelse hoofdlijnen rondom discipelschap en geld aan de orde stellen. Er staan veel verzen, wel 2350, in de Bijbel over hoe we om kunnen gaan met ons geld. Het blijkt niet eenvoudig om dit Bijbels onderwijs in de praktijk toe te passen. We lopen er allemaal tegenaan en toch krijgt dit thema nog maar nauwelijks aandacht in onze kerken. Door middel van een interactieve workshop willen wij gemeenteleden ondersteunen en uitdagen hierover dieper na te denken en te helpen hun geld te beheren op basis van Bijbelse principes.