Train de trainer: Voldaan

Stichting Encour heeft in samenwerking met het Diaconaal bureau van de Christelijk Gereformeerde Kerken en het Diaconaal Steunpunt van de GKV de eerder ontwikkelde cursus ¨Jouw geld telt¨ omgezet naar de cursus ¨Voldaan¨, speciaal voor kerken die zich meer herkennen in het traditioneel taalveld. In deze cursus gaan we uit de Bijbel leren over onze omgang met geld en bezit. Wat zegt de Bijbel over verdienen, uitgeven, lenen, sparen, schuld, investeren? Hoe kunnen we deze principes toepassen in het dagelijks leven?

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is om mensen toe te rusten in het leren, toepassen en doorgeven van wat de Bijbel zegt over financiën, waardoor zij Christus meer navolgen in het dagelijkse leven, Hem dienen, en een bijdrage leveren aan het werk van de Kerk.

Programma

Geld en bezit:

 • Van wie is het en wie beheert het?
 • Wie is de mammon?
 • Praktijk: Een financieel overzicht opstellen.

 Budgetteren:

 • Je eigen positie analyseren,
 • Een uitgeefplan maken.
 • Praktijk: Een financieel plan opstellen.

Schuldenvrij:

 • Wat zegt de Bijbel over leningen en schulden?
 • Praktijk: Een schuldenlijst opstellen en een aflossingsplan maken.

Sparen:

 • Sparen: hoe doe je dat?
 • Praktijk: Financiële doelen stellen.

Royaal leven:

 • Vrijgevigheid en tevredenheid.
 • Praktijk: besparingen op de begrotingen opzoeken
 • Prakijk: een giftenplan maken.

Bij al deze thema’s zijn Bijbelteksten en hoofdstukken opgenomen die bij deze thema’s relevant zijn. In de cursus wordt voortdurend de verbinding gelegd tussen Bijbelse uitgangspunten en de vertaling naar de praktijk.

Duur van de cursus: vijf avonden .

Cursusleider

De cursus kan in uw gemeente verzorgd worden door medewerkers van Gabriël Financiële Bescherming of door u zelf.

Voorwaarde is dat u eerst de tweedaagse train de trainer volgt. Deze wordt verzorgd op ons kantoor in Amersfoort. De eerste dag (een vrijdag) gaat u zelf met de groep door het thema bijbels omgaan met geld heen. Deze eerste dag is dus gericht op persoonlijke toerusting en groei. Op de tweede dag (een zaterdag) wordt geleerd en geoefend de training voor deelnemers te verzorgen. Aan het einde van de traIning ontvangt u een certificaat waardoor u gemachtigd bent de cursus te verzorgen en de materialen af te nemen.

De trainingsdata worden afhankelijk van de aanmeldingen in overleg vastgesteld.

Informeer naar de mogelijkheden via info@encour.nl.