MoneyLife 1 is een serie van vijf avonden waardoor je als kring gaat ontdekken wat de basisprincipes van de Bijbel zijn met betrekking tot onze omgang met geld en bezit. Dat kunnen de eerste stapjes zijn naar  Leven in financiële vrijheid!

Financiële vrijheid beleven is niet afhankelijk van enig som geld. Jezus heeft tegen de mensen die in Hem geloven gezegd, “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32). Financiële vrijheid heeft dus alles te maken met het leren kennen en toepassen van wat God in Zijn Woord over geld en goed te zeggen heeft!

Vrijheid heeft twee dimensies; vrij van … en vrij om. Gods Woord maakt ons vrij van bijvoorbeeld angst, bezorgdheid, gebondenheid, zelfzucht en materialisme. Het maakt ons vrij om van Zijn voorziening te kunnen genieten, vrij om vrijgevig met onze middelen, talenten en tijd te zijn.

Dit materiaal begint allereerst met oefeningen om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij met geld omgaan. Daarna worden vier kernthema’s behandeld.

Elke kernthema begint met het bespreken van een 10 minuten ‘koffiegesprek’ waarin vier vrienden het over de thema over een kopje koffie hebben. Daarna bespreken wij een Bijbelgedeelte. De studie wordt aangevuld met veel achtergrondmateriaal voor persoonlijke verdieping.

 1. God is Eigenaar van alles
  Bij het nadenken over wat God over het beheer van geld en goed te zeggen heeft, is de basisvraag, ’van wie is het eigenlijk?’ De wereld meet de prestaties en waarde af van een mens aan wat hij bezit. God meet de waarde en prestaties van een mens af aan wat hij doet met wat hem door God gegeven is.
 2. Omgaan met geld heeft een geestelijke dimensie
  Omgaan met geld is niet alleen een kwestie van optellen en aftrekken, maar is vooral een geestelijke discipline. Als God Eigenaar is van alles, dan is mijn taak het beheren van Gods geld. Jezus omschrijft een geestelijke spanning in mijn geldbeheer wanneer Hij stelt, “je kunt niet God dienen en mammon.” (Mattheüs 6:24)
 3. Hoe stellen wij de juiste financiële prioriteiten?
  “Waar blijft mij geld? Aan het begin van de maand dacht ik voldoende te hebben, maar ik heb nu meer maand dan geld!” Dit is een veel gehoorde klacht van mensen die niet weten hoe hun beschikbare geld zo snel opgaat.  Het doel van een goed beheerder van Gods geld is dat er minder uitgegeven dan dat er verdiend wordt zodat er overblijft voor vrijgevigheid, spaardoelen en lange termijn doelen. Goed financieel beheer begint met het maken van een planning van hoe wij Gods geld willen besteden en de discipline om je eraan te houden.
 4. Hoeveel is genoeg?
  Dit is een essentiële vraag die elke gelovige zich eigenlijk stellen moet. Als die onbeantwoord blijft, betekent het dat je nooit genoeg zult hebben. De meest gehoorde vraag over geld is, “zal ik genoeg hebben?” Het eenvoudige antwoord is dat God zal voorzien in alles wat Hij je te doen geeft! God betaalt altijd voor wat Hij bestelt! Het beantwoorden van de vraag is dus een zaak van gebed en zeer persoonlijk. God geeft in ieder geval genoeg voor alles wat je nodig zult hebben en ook nog genoeg om vrijgevig te kunnen zijn.

Zie je het zelf zitten om direct met het materiaal aan de slag te gaan? Bestel dan nu de kringboekjes door een mailtje te sturen naar info@encour.nl. Wil je jezelf steviger voorbereiden door een eenmalige trainingsavond voor Moneylife  kringleiders te volgen?  Stuur dan een mailtje naar info@encour.nl voor meer informatie.