Encour heeft vijf oriënterende bijbelstudieavonden (MoneyLife) ontwikkeld over het bijbels omgaan met geld. De avonden bestaan uit afwisselende werkvormen zoals luisteren, naar een interview kijken en zelf met de Bijbel aan de slag. Aan het einde heeft u meer zicht hoe de bijbelse principes toe te passen in uw eigen leven en hoe dit door te geven aan anderen. Er wordt extra materiaal aangeboden om te downloaden ‘voor wie wat meer willen.

Onder leiding van een gespreksleider ga je met elkaar vijf avonden lang ontdekken en leren wat de Bijbel zegt over onze omgang met geld en bezit. Deze avonden kunnen verzorgd worden door Encour maar ook, na een trainingsavond van Encour, door kringleiders uit de eigen gemeente. Encour is graag bereid de plaatselijke kringleiders of in Amersfoort te trainen of ter plekke te komen trainen.

Deze downloadpagina is alleen voor deelnemers en is beschermd met een wachtwoord. Vraag aan de leider van de cursus of gesprekskring voor het wachtwoord.

Doelgroep: gemeenteleden die zelf willen groeien in het bijbels omgaan met geld en het verlangen hebben dit door te gaan geven aan anderen.

Doelstelling: verder groeien in het eigen maken van wat Gods Woord ons leert over het bijbels omgaan met geld.

Voor meer informatie denhertog@encour.nl.