Train de trainer: Money Life

Bij voldoende interesse verzorgen wij een instructieavond voor het kringmateriaal MoneyLife. Na deze instructieavond bent u gecertificeerd om het kringmateriaal in uw eigen gemeente te gaan gebruiken en kunt u vijf spannende kringavonden invullen rondom het thema bijbels omgaan met geld.

Doelgroep: gemeenteleden die een kring willen leiden over bijbels omgaan met geld.

Doelstelling: achtergronden delen en instructies geven hoe de kringavonden in te vullen.

Meldt u aan door een e-mail te sturen naar info@encour.nl.