Dag 29 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Gé DrayerDag 29: maandag 8 april 2019Weekthema: TiendenTienden als goddelijke instelling UIT DE BIJBELGenesis 14:19-20 “En Melchizedek zegende Abram en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En Abram gaf Lees meer…

Dag 28 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Ben LankhaarDag 28: zaterdag 6 april 2019Weekthema: Geld en gelukZichtbaar geloof UIT DE BIJBELMarkus 12:43 “En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.” UIT HET Lees meer…

Dag 27 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Ben LankhaarDag 27: vrijdag 5 april 2019Weekthema: Geld en gelukHoe geld gelukkig kan maken UIT DE BIJBEL1 Kronieken 29:9 “Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de HEERE. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate.” UIT HET LEVENBij gelukkig worden Lees meer…

Dag 25 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Ben LankhaarDag 25: woensdag 3 april 2019Weekthema: Geld en gelukGeld als middel UIT DE BIJBEL1 Timotheüs 6:10 “Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” UIT HET LEVENVolgens mij begeef ik me nu op Lees meer…

Dag 24 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Ben LankhaarDag 24: dinsdag 2 april 2019Weekthema: Geld en gelukDe ware schat UIT DE BIJBELMattheüs 13:45-46 “Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht Lees meer…

Dag 23 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Ben LankhaarDag 23: maandag 1 april 2019Weekthema: Geld en gelukKeuze tussen God en mammon UIT DE BIJBELLukas 16:11-12 “Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, Lees meer…

Dag 22 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Gé DrayerDag 22: zaterdag 30 maart 2019Weekthema: Sabbats-en jubeljaarGods economie UIT DE BIJBEL1 Corinthiërs 13:3 “En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.” UIT HET Lees meer…

Dag 21 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Gé DrayerDag 21: vrijdag 29 maart 2019Weekthema: Sabbats-en jubeljaarJubeljaar nu UIT DE BIJBELLukas 4:17-22 “En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd Lees meer…