Bijbels Ondernemen in 1 dag!

Encour streeft ernaar om ondernemende leiders in kerken te helpen groeien en bloeien in hun eigen rentmeesterschap, en dat zij anderen in financieel discipelschap en vrijgevigheid kunnen helpen groeien!

Doelstelling seminar

Wij willen U, als ondernemer, van harte uitnodigen om in 1 dag kennis te maken met belangrijke Bijbelse aanwijzingen voor het maken van beslissingen en het oplossen van dilemma’s in uw bedrijf.

Aan de basis van ons business seminar, ligt enige van Paulus laatste woorden aan zijn leerling Timotheüs. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16,17). We geloven dat de Bijbel ons ook leert hoe onze bedrijven in te richten en te leiden zodat zij meer en meer tools in Zijn Handen worden.

In dit seminar behandelen wij praktische thema’s uit de dagelijkse zakenpraktijk. U zult impulsen ontvangen voor…

 Het ontwikkelen van bronnen van bedrijfsvermogen

  • Gemotiveerde en productieve medewerkers
  • Vinden en binden van klanten
  • Innovatieve oplossingen voor problemen
  • Het maken van een geestelijk strategisch ontwikkelings plan.

 

Ook zullen we uitleggen hoe u na dit seminar een vervolgtraject met andere ondernemers – al dan niet binnen uw gemeente – aan de hand van het boek Impulse vorm kunt geven.

 

Datum en locatie

5 Juli: 13:30 – 20:30 uur

Jeugd met een Opdracht Basis

Melkweg 16, 2971 VK Bleskensgraaf

De kosten van deze workshop bedragen € 250 p.p. excl BTW,  inclusief werkboek, buffet en pauzes.

Programma

13:00                           Inloop, koffie
13:30                           Welkom en introductie
14:00 – 15:00              Een ander bron van bedrijfsvermogen ontdekken

15:00 – 15:30              Pauze

15:30 – 16:15              Je bedrijf financieren
16:15 – 17:00              Je bedrijf samen met je medewerkers groeien

17:00 – 17:15              Korte pauze

17:15 – 18:00              Je klanten vinden en binden
18:00 – 19:15              Buffet
19:15 – 20:00              Innovatie en uitmuntendheid bevorderen
20:00- 20:45               Je geestelijk strategisch plan ontwikkelen

20:45                           Einde

Aanmelding business seminar

12 + 12 =