Dag 4 – Uitzien naar een rijk van gerechtigheid

Weekthema: Gerechtigheid UIT DE BIJBEL – 2 Petrus 3:13Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. De vraag wanneer het moment van de wederkomst van Christus zal plaatsvinden houdt de christenen al bijna twintig eeuwen bezig. Uit dit hoofdstuk blijkt dat men ook Lees meer…

Dag 3 – Een gram gerechtigheid weegt zwaar

Weekthema: GerechtigheidUIT DE BIJBEL – SPREUKEN 16:8Beter is een weinig met gerechtigheid,dan een veelheid aan inkomsten zonder recht. Koning Salomo, die dit vers mogelijk geschreven heeft, mocht baden in heel veel luxe en weelde (1 Koningen 10:14-28). Hij ontving elk jaar van zijn regering, die veertig jaar duurde, meer dan één Lees meer…

Dag 2 – Voorspoedig zaken doen

Weekthema: Gerechtigheid UIT DE BIJBELGoed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,hij behartigt zijn zaken volgens het recht.Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen,de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen,zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE.Zijn hart wordt ondersteund, hij Lees meer…

EEN REIS VAN FINANCIEEL DISCIPELSCHAP

EEN REIS VAN FINANCIEEL DISCIPELSCHAP EN VRIJGEVIGHEID BEGINNEN Geld is een groot dagelijks probleem in het leven van de meeste mensen. Alarmerende statistieken onthullen de snel stijgende consumentenschulden. Rente en spaarstrategieën zijn dagelijkse thema´s uit het nieuws. Deze brochure brengt het ‘probleem in de kerkbanken’ aan het licht en biedteen aantal praktische hulpmiddelen Lees meer…

Dag 40 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Paul van der LaanDag 40: zaterdag 20 april 2019 – Stille ZaterdagWeekthema: Stille weekHoop doet leven UIT DE BIJBELOpenbaring 8:1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. Stil in de hemel. Als de apostel Johannes in zijn ballingschap Lees meer…

Dag 39 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Paul van der LaanDag 39: vrijdag 19 april 2019 – Goede VrijdagWeekthema: Stille weekAlles geven om alles te winnen UIT DE BIJBELLukas 9:24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het Lees meer…

Dag 38 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Paul van der LaanDag 38: donderdag 18 april 2019 – Witte DonderdagWeekthema: Stille weekFocus houden UIT DE BIJBELLukas 22:39-46  En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Lees meer…

Dag 36 van ’40 Dagen groeien in financiële rust’

Auteur: Paul van der LaanDag 36: dinsdag 16 april 2019Weekthema: Stille weekVrucht dragen UIT DE BIJBELMattheüs 21:18-22 ‘s Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen Lees meer…