Dag 39 – Liefhebben door je leven te geven

Weekthema: Liefhebben als Jezus UIT DE BIJBEL – Johannes 15:12-13Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus definieert Zijn nieuwe gebod in deze verzen heel specifiek en legt Lees meer…

Dag 33 – In onze zwakheid laat God Zijn sterkte zien

De meditaties van deze week zijn aangepast naar de periode waarin we nu leven vanwege het COVID-19 virus. Bijzonder is dat deze meditatie al geschreven werd vóór het uitbreken van het corona-virus. Weekthema: Rust en doel in crisistijd UIT DE BIJBEL – 2 Korinthe 12:10Daarom heb ik een behagen in zwakheid: in smadelijke Lees meer…

Dag 30 – Een resetting van onze schepping?

Weekthema: Rust en doel in crisistijd In deze meditatie nemen wij onder het kopje “Uit het leven” een lezenswaardig artikel van Henk Stoorvogel over, dat hij schreef naar aanleiding van de vragen en uitdagingen, die het coronavirus oproept. De andere onderdelen van de meditatie zijn door Paul van der Laan Lees meer…