Visie en missie

We zien…

We zien dat steeds meer mensen zich opgejaagd (‘gebonden’) voelen door de druk van financiële zorgen/onzekerheid, de wens naar meer (geld) en prestatiedruk (in werk en bezit).
Dit draagt bij aan individualisme en egoïsme en gaat ten koste van levensgeluk en de relatie met onze medemens.

We  geloven…

We geloven dat Christus ons leert en inspireert om je vertrouwen op Hem te stellen en dat dit je bevrijdt van prestatiedruk, (financiële) zorgen en onzekerheid. De Bijbel is daarbij een bron van inspiratie en praktische handvatten om dit in je leven toe te passen.

Daarom willen we..

Daarom willen we mensen helpen de bijbelse principes van vrijheid te ontdekken, toe te passen en door te geven. We geloven dat Gods Koninkrijk daarmee zichtbaar wordt en uitbreidt.

Stichting Encour

Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

E-mail: info@encour.nl
Telefoon: 033-4800834

Bank: Triodos Bank te Amersfoort:
NL66 TRIO 0338 5382 59
KVKnr: 67987435
RSIN 8572.54.881

Volg Encour

Follows

Stichting Encour - 2017