Deel 2: Onderzoek je financiën

Serie: Financiële Fitness in onzekere tijden

Bijbel: 2 Korintiërs 13:5,6; Klaagliederen 3:40-42; 1 Korintiërs 9:27.

In deel 1 van deze serie werd de vraag gesteld: ‘’Ben jij een thermometer of een thermostaat? Laat jij je, net als een thermometer, door je omgeving sturen of kan jij, net als een thermostaat, signalen uitzenden die je omgeving controleren?’’ Er is een sterke relatie tussen financieel en fysiek gezond zijn. Stress en angst als gevolg van financiële problemen of uitdagingen treft minstens 25% van de mensen. Het verminderen van onze financiële angst kan ons fysieke welzijn sterk bevorderen!

De meesten van ons weten waarschijnlijk wat er nodig is om onze fysieke gezondheid te verbeteren. We kunnen deelnemen aan een sportevenement, investeren in een sportabonnement, ons verbinden aan wekelijkse lichaamsbeweging met vrienden, beter geïnformeerd worden over onze voedingskeuzes of ons laten leiden door een diëtist. Een regelmatige controle helpt om te evalueren hoe we het doen om gezond te blijven.

Hoe is jouw financiële conditie? Ben je gezond of snak je naar lucht? Onderzoek geeft herhaaldelijk aan dat financiële gezondheid en lichamelijk welzijn hand in hand gaan.

Regelmatige evaluatie van onze financiële conditie kan ons helpen als we in lastigere tijden terecht komen. Het evalueren van onze financiën kan, net als met onze fysieke gezondheid, confronterend zijn en wordt dan ook vaak uitgesteld. Wie staat er graag op de weegschaal, kijkt graag in de spiegel of luistert graag naar de adviezen van de medische staf?

De praktijk van het testen van je leven wordt beschreven in 2 Korintiërs 13:5: “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.” Jeremia vermaande zijn volk met de woorden: ” Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE!” (Klaagliederen 3:40)

Paulus gebruikte de discipline en zelfbeheersing van een atleet om een gecontroleerd leven van een discipel te illustreren: “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” (1 Korintiërs 9:27)

Het uitgangspunt van verantwoord, proactief geldbeheer is het bepalen van de staat van onze financiën. De meeste mensen zijn niet realistisch over waar ze financieel staan. Veel mensen weten niet waar ze zich bevinden of willen het zelfs niet weten, omdat het te confronterend is. We moeten zelfbeheersing tonen, de feiten onder ogen zien en handelen als het nodig is.

Salomo geeft een illustratief principe als hij zegt: “Een mens zonder zelfbeheersing is als een stad met afgebroken muren”.  (Spreuken 25:28) De bescherming is weg en de stad staat open voor allerlei soorten aanvallen. Verleidingen werken aan ons onvermogen om onze verlangens, onze tongen en onze uitgaven onder controle te houden.

Financiële discipelen zouden regelmatig hun motieven, gedachten en houding moeten testen, om te controleren hoe zij hun verantwoordelijkheden als rentmeesters van God’s geld effectief uitvoeren. Helaas hebben we de neiging om alleen ons leven te onderzoeken als het fout gaat of als we geconfronteerd worden met een crisis. Crisisonderzoek is beter dan geen onderzoek, maar een betrouwbare discipel maakt er een gewoonte van om zichzelf regelmatig te evalueren als onderdeel van zijn dagelijks leven.

Een financieel onderzoek houdt in dat we drie vragen beantwoorden, die we elk in de volgende drie delen van deze reeks zullen behandelen.

Hoeveel geef ik uit – belemmert of helpt dit mijn financiële gezondheid?

Wat ben ik verschuldigd – is dit slecht voor mijn financiële gezondheid?

Hoe sterk zijn mijn reserves – heb ik middelen wanneer ze het meest nodig zijn in moeilijke tijden?

Dit was deel 2 van een serie: Financiële Fitness in onzekere tijden.

  1. Wees klaar om te veranderen
  2. Onderzoek je financiën
  3. Zorg voor een begroting
  4. Gewicht verliezen
  5. Werk aan je spieren
  6. Werk aan je conditie
Wil je meer weten over Encour?
Categorieën: Encour