Deel 3: Zorg voor een begroting

Serie: Financiële Fitness in onzekere tijden

Bijbel: Spreuken 13:11; Haggai 1:3-7; Spreuken 21:5

In deel 2 van deze serie moedigden we je aan om een financieel onderzoek te doen – om te evalueren waar je financieel gezien staat en om te bepalen of je financieel gezond bent. Dit zal je helpen om met moeilijke tijden om te gaan, zowel financieel als fysiek. Nu gaan we aan de slag met onze begroting.

De sleutel tot financieel succes is zo eenvoudig maar tegelijkertijd ook zo moeilijk om daadwerkelijk toe te passen. Besteed minder dan je over een lange periode verdient. Op weg naar fysieke fitheid zullen de diëtisten ons in eerste instantie vertellen dat we kleine babystapjes moeten maken. Het is belangrijk om van deze kleine stapjes een gewoonte te maken en om vervolgens van deze gewoontes een levensstijl te maken. Op weg naar financiële gezondheid, zei Salomo wijselijk: “Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen.” (Spreuken 13:11)

Door minder uit te geven dan je verdient, neemt de kans op schulden af, wordt het mogelijk om geld te besparen voor toekomstige behoeften en wordt de kans op toekomstige financiële problemen kleiner.

“Ik weet gewoon niet waar het allemaal naartoe gaat! De maand is nog niet voorbij en we hebben al een tekort.” Dit lijkt een veelvoorkomend fenomeen te zijn, dat mensen (ook met een groot inkomen) treft. Het maakt niet uit hoeveel geld we verdienen, er lijkt altijd meer maand dan geld te zijn! Iemand heeft eens gezegd: “Ik hoor mensen zeggen dat ‘geld praat’, maar het enige wat mijn geld mij lijkt te zeggen is ‘Tot ziens’.”

Dit weerspiegelt het Bijbelse beeld van rijkdom, dat we allemaal kunnen onderschrijven! “In een oogwenk verdwijnt de rijkdom, want het zal vleugels krijgen en wegvliegen als een adelaar.” (Spreuken 23:5) Waar gaat het heen?

De eindjes aan elkaar knopen is een dagelijks probleem voor ons allemaal. Een vriend zei: “Hoe kan ik de eindjes aan elkaar knopen als ze de eindjes telkens veranderen?”  Om dit te doen moeten we een uitgavenplan opstellen. Dit doen we door in gebed te gaan met God, de eigenaar van ons geld. We moeten onze financiën zo plannen dat we elke maand minder uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit vereist discipline, het vermogen om nee te zeggen tegen de aankoop van zaken die we niet hebben begroot. We moeten ons aan ons plan te houden, temidden van alle verleidingen. 

Voor christenen is een uitgavenplan een geestelijk instrument dat ons eraan herinnert wiens geld we beheren. God gebruikt geld als een instrument, een test en een getuigenis. Een hulpmiddel om Gods doelen te bereiken, een test van onze trouw als rentmeester en een getuigenis van Gods trouw in het voorzien en leiden van onze behoeften.

Het woord ‘budget’ verscheen in het Engels in de vijftiende eeuw, via de Franse bougette, een lederen tas. Aan degenen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, vraagt God ons om na te denken over onze wegen. “Nu, dus, zegt de Heer van de gastheren: Denk na over uw wegen. Jullie hebben veel gezaaid en weinig geoogst. Je eet, maar je hebt nooit genoeg; je drinkt, maar je raakt nooit vol. U kleedt zich, maar niemand heeft het warm. En wie loon verdient, doet dat om het in een zak met gaten te stoppen.” (Haggai 1:5,6)

Veel mensen associëren het woord ‘budget’ met beperking, hard werken en discipline. De vruchten van het maken van een begroting en het vasthouden aan die begroting zullen echter grote beloningen opleveren.

Een uitgavenplan schetst een nauwkeurig beeld van onze financiën: we weten hoeveel er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. Dit lijkt misschien super simpel, maar miljoenen mensen geven meer uit dan dat ze elke maand verdienen. Het helpt ons om weloverwogen keuzes te maken over onze uitgaven: we zijn in staat om moeilijke afwegingen te maken in keuzes die heel snel gemaakt moeten worden.

Een uitgavenplan stelt prioriteiten: focus je op de betalingen met prioriteit. Betalingen met prioriteit zijn posten die een boete voor niet-betaling met zich meebrengen (bijvoorbeeld inkomstenbelasting of een lening) en de posten die er voor ons echt toe doen zoals; giften of spaargeld (voor bijvoorbeeld een feestdag).

Een goede planning is bestand tegen toevallige uitgaven en anticipeert op problemen terwijl er tijd is om de problemen aan te pakken of om aanpassingen te doen in onze planning.

Een uitgavenplan helpt ons om onze levensdoelen te bereiken, brengt ons weer in controle over onze financiën en helpt ons op weg naar financiële gezondheid.

“De plannen van de ijverige leiden zeker tot overvloed, maar iedereen die haast heeft, komt alleen maar in armoede terecht.” (Spreuken 21:5)

Voor meer informatie klik hier.

Dit was deel 3 van een serie: Financiële Fitness in onzekere tijden.

  1. Wees klaar om te veranderen
  2. Onderzoek je financiën
  3. Zorg voor een begroting
  4. Gewicht verliezen
  5. Werk aan je spieren
  6. Werk aan je conditie
Categorieën: Encour