Deel 4: Gewicht verliezen

Serie: Financiële Fitness in onzekere tijden

Bijbel: Spreuken 22:3-7, 1 Korintiërs 10:23, 2 Koningen 4:1-7

In deel 3 van deze serie hebben we je aangemoedigd je eigen uitgavenplan te maken. Hierdoor ga je minder uitgeven dan dat je verdient en zo houd je genoeg over voor de dingen die voor jou het belangrijkst zijn.

Een aspect van onze fysieke gezondheid waar vaak op gewezen wordt is het gevaar van overgewicht. Dit kan een grote belasting vormen voor ons fysieke welzijn en de functies van belangrijke organen ondermijnen. Het vermindert ons vermogen om goed te reageren op fysiek uitdagende omstandigheden.

Wanneer we financieel gezond willen worden kan het zijn dat we in de schulden zitten. Dat is eigenlijk net zoiets als overgewicht. Stress en angst voor overmatige schuldenlast kunnen psychische problemen in ons lichaam veroorzaken en het vermogen van het lichaam om te genezen verminderen. In financieel kwetsbare tijden kan een schuld een enorme last zijn en zelfs ons leven in gevaar brengen. Zou je aan al je financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen als je je baan verliest, als je vermogen om te verdienen wordt belemmerd door de economische recessie, of als jouw investeringen niks blijken op te leveren?

Schuld vermindert onze vrijheid om onze eigen keuzes te maken. Financiële beslissingen worden beperkt door de prioriteit om eerst de schulden af te lossen. Onze schuldeisers doen altijd een beroep op ons geld. Slechts één betaling missen kan er al voor zorgen dat wij dit ook gaan ervaren. 

Schuld verkleint je toekomstige vrijheid. Mentaal, emotioneel en financieel zul je niet het comfort ervaren dat je had kunnen hebben als je geen schulden had. Het geld dat je verschuldigd bent zal altijd in je achterhoofd aanwezig zijn om jouw beslissingen te dicteren.

“De rijke regeert over de armen, en de lener is de slaaf van de geldschieter.” (Spreuken 22:7)

Volgens de Bijbel is lenen is niet verboden maar op veel plaatsen waarschuwt de Bijbel voor de gevaren. Lenen kan God een kans ontzeggen om ons te voorzien. Overmatig lenen kan leiden tot financiële slavernij. Schuld als gevolg van overconsumptie is vaak symptomatisch voor geestelijke problemen. Lenen is gebaseerd op de veronderstelling dat je in de toekomst middelen zult krijgen om aan de schuld te voldoen maar de toekomst is heel onzeker.

Om financieel fit en gezond te worden moet je jouw schuld kwijtraken. De Bijbel vertelt over een weduwe wier man was overleden en haar met schulden achterliet die ze niet kon terugbetalen. Haar zonen zouden in slavernij worden genomen. Ze riep Elisa om hulp en zij en haar zonen ervoeren Gods hulp om schuldenvrij te worden en voor het gezin te zorgen. Je kunt dit verhaal lezen in 2 Koningen 4:1-7.

In het proces om je schulden kwijt te raken, zien we in dit verhaal een aantal principes.

Ze vroeg Elisa om hulp en verzocht God om in te grijpen in haar problemen. Elisa vertelde haar dat ze veel lege kruiken moest lenen van haar buren. Toen vermenigvuldigde God haar enige bezit, een kleine hoeveelheid olie totdat alle kruiken gevuld waren. Ze verkocht de olie en betaalde haar schulden om haar kinderen te bevrijden.

Dezelfde God die op bovennatuurlijke wijze voor de weduwe zorgde is geïnteresseerd in het bevrijden van jouw schulden. De eerste stap is bidden. Zoek Gods hulp en begeleiding in je reis om vrij te worden van schulden. Hij kan snel of langzaam handelen. In beide gevallen is het gebed essentieel. Als mensen beginnen met het wegwerken van schulden zegent de Heer hun trouw. Zelfs als jij je slechts een kleine maandelijkse aflossing van je schuld kunt veroorloven, doe het dan. God kan je inspanningen vermenigvuldigen.

Misschien moet je verkopen wat je niet gebruikt. Evalueer jouw bezittingen om te bepalen of je iets moet verkopen om sneller uit de schulden te komen. Hoe zit het met de fiets die je niet meer gebruikt? De set golfclubs die stof verzamelen? Is er iets dat je kunt verkopen om je uit de schulden te helpen?

Ontwikkel je eigen persoonlijke uitgavenplan om geld te vinden dat je opzij zou kunnen zetten om uit je schulden te komen.

Een andere manier om schuldenvrij te worden is door te proberen aan extra inkomsten te komen. Veel mensen hebben banen die gewoonweg niet genoeg betalen om je schulden af te betalen. Een tijdelijke parttime baan kan een groot verschil maken voor de snelheid waarmee je schuldenvrij wordt.

Ook kun je overwegen om je levensstijl radicaal te veranderen. Er zijn mensen die dit met succes gedaan hebben zodat ze sneller uit de schulden kwamen. Om dit te bereiken hebben sommige mensen hun woning verkleind of kamers verhuurd. Anderen hebben auto’s verkocht en hebben goedkopere auto’s gekocht. Kortom, ze hebben hun levensstandaard opgeofferd zodat ze hun schuld konden afbetalen.

Wanneer er onzekere tijden komen, wanneer een economische recessie hard toeslaat, zijn het de personen met geen of weinig schulden die niet alleen de crisis overleven, maar ook zullen opbloeien. Ze zullen niet worden belast met schulden en zullen in staat zijn om anderen te helpen en vrijgevig te zijn.

“De goddelozen lenen en betalen niet terug, maar de rechtvaardigen geven royaal.” (Psalm 37:21)

Dit was deel 4 van de serie: Financiële Fitness in onzekere tijden.

  1. Wees klaar om te veranderen
  2. Onderzoek je financiën
  3. Zorg voor een begroting
  4. Gewicht verliezen
  5. Werk aan je spieren
  6. Werk aan je conditie
Categorieën: Encour