Deel 5: Werk aan je spieren

Serie: Financiële Fitness in onzekere tijden

Bijbellezing: Spreuken 6:5-11, Genesis 41:33-36, Spreuken 13:11

In deel 4 van deze serie moedigden we je aan om je schuldenlast te verliezen. Hierdoor word je financieel sterker en kun je in financieel onzekere tijden een zegen zijn voor anderen. Veel economische adviseurs zijn het erover eens dat de belangrijkste indicator voor financiële gezondheid in onzekere en moeilijke tijden, zowel in zakelijke als in persoonlijke financiën, het beschikbare geld is. De beschikbaarheid van geld om aan verplichtingen te voldoen en om benodigdheden te kopen is belangrijk omdat de toekomst zo onzeker is. Bedrijven die inkrimpen, auto’s die defect raken, medische noodgevallen die zich voordoen, twee-inkomensfamilies die kunnen worden teruggebracht tot één, enzovoorts. De beschikbaarheid van vermogen is een belangrijk aspect van financiële fitheid. Dan heb je genoeg om aan noodsituaties tegemoet te kunnen komen en dan heb je genoeg om anderen te kunnen helpen. Met een eigen vermogen hoef je niet te lenen voor de benodigde consumentenartikelen met de bijbehorende hoge rente.

Het opbouwen van reserves op je bankrekening zal helpen om met de onzekerheden van het leven om te gaan. Denk aan de wijsheid van de mieren, beschreven in Spreuken 6:6-8. “Ga naar de mier, jij luiaard; denk na over zijn manieren en wees wijs! Hij heeft geen bevelhebber, geen opzichter of heerser, maar hij bewaart zijn proviand in de zomer en verzamelt zijn voedsel bij de oogst”. Wijsheid betekent het verzamelen van voorzieningen terwijl het nog kan. Vervolgens gebruik je deze voorzieningen pas als het echt nodig is.

Bij het sparen van geld voor de toekomst is een goede richtlijn om minstens voor drie tot zes maanden van jouw levensonderhoud te sparen. Dit is jouw noodfonds, en is in feite jouw eigen bank! Als je zo’n noodrekening hebt, kun je lenen bij jezelf en niet bij een kredietinstelling met een rente van 6 tot 25%. Als je deze rekening aanboort, vul deze dan zo snel mogelijk weer aan.

De Bijbel vertelt ons dat het slim is om te sparen. “De wijze man bewaart voor de toekomst, maar de dwaze man geeft uit wat hij krijgt” (Spreuken 21:20, TLB).

Een ander voorbeeld is Jozef, die tijdens de zeven jaar van overvloed voedsel opspaarde om er zeker van te zijn dat er genoeg voedsel zou zijn voor zeven lastige jaren. De hongersnood zou zo ernstig zijn dat iedereen de voorspoed van de zeven goede jaren zou vergeten. Er was onmiddellijk actie nodig vertelt Jozef aan de farao, om de natie te laten overleven. “…Laat Farao een kritische en wijze man kiezen, en hem over het land van Egypte plaatsen…en laat hem…een vijfde deel van de opbrengst van het land van Egypte in de zeven overvloedige jaren verzamelen. En laat ze al het voedsel verzamelen van die goede jaren die komen gaan, en graan opslaan onder het gezag van de Farao… Dan zal dat voedsel als een reserve voor het land zijn voor de zeven jaren van hongersnood… zodat het land niet zal vergaan…” (Genesis 41:33-36). Zeven jaar later toen de crisis toesloeg en de hongersnood de regio omhulde was Egypte er klaar voor. Ze overleefden niet alleen als natie maar groeiden ook in macht toen iedereen naar Egypte toe kwam om hulp te vragen. De reserves gaven de financiële kracht om voor velen een zegen te zijn.

Sparen betekent dat je vandaag een uitgave moet weigeren, zodat je in de toekomst iets te besteden hebt. Misschien is dit de reden waarom de meeste mensen nooit sparen; het vereist een weigering van iets dat je vandaag de dag wilt. Onze cultuur is niet een cultuur van zelfbeperking, als wij iets willen, willen we het nu. Besparen betekent discipline en zelfbeheersing om onze uitgaven te beperken en dat is niet makkelijk!

De meest effectieve manier om te sparen is door het automatisch en regelmatig te maken. Wanneer je inkomsten ontvangt moet de eerste betaling een geschenk aan de Heer zijn en de tweede betaling moet naar reserves gaan. Een automatische bankoverschrijving is een geweldige manier om te sparen. Sommige mensen sparen hun bonussen of hun overuren. Onthoud dit: hoe eerder je spaart, hoe meer je spaart.

Begin met het opbouwen van ‘financiële spieren’, stap voor stap. “Oneerlijk geld verdwijnt, maar wie beetje bij beetje geld verzamelt, laat het groeien.” (Spreuken 13:11) Financiële spieren zijn nodig om financieel sterk te blijven in moeilijke tijden.

Dit was deel 5 van de serie: Financiële Fitness in onzekere tijden.

  1. Wees klaar om te veranderen
  2. Onderzoek je financiën
  3. Zorg voor een begroting
  4. Gewicht verliezen
  5. Werk aan je spieren
  6. Werk aan je conditie

Categorieën: Encour