1. Wees klaar om te veranderen

Welkom in onze serie: ‘Financiële Fitness in onzekere tijden’. Deze serie zal de komende 6 weken wekelijks geplaatst worden op onze blog pagina en op onze facebook pagina. 

Nog amper 2 maanden geleden hadden we met onze Europese zusterstichting Compass een jaarlijkse conferentie in Malaga, met als thema: ‘Florishing in Troubled Times’. Hoewel we toen nog geen idee hadden wat ons te wachten stond zijn het nu daadwerkelijk onzekere tijden. En dat is misschien nog zacht uit gedrukt. Niet alleen Nederland maar de hele wereld staat onder grote druk. In deze serie willen we jullie introduceren in ons onderwerp Bijbels omgaan met geld aan de hand van de metafoor gezondheid.

Bijbel: Johannes 16:33 en 1 Timoteüs 6:17

Economen zullen het erover eens zijn dat er grofweg elke 10 jaar een grote economische recessie is geweest. Verontrustende tijden zijn dus niet nieuw. Jezus zelf vertelde ons: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)

In lastige tijden moeten we terug naar de basis, naar dat stevige fundament dat ons zal helpen om economische stormen te doorstaan. “Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.” (1 Timoteüs 6:17) Het eerste basisprincipe is dat rijkdom onzeker is. Je kunt je levensverwachting en hoop niet baseren op geld!  We moeten niet in shock of paniek raken als het mis lijkt te gaan. Het is een kenmerk van onze wereld. De wereld zal in paniek raken en bang zijn. Gelovigen kunnen vrede ervaren en de angst van de wereld overwinnen.

Heb je ooit in een vliegtuig gezeten en geprobeerd te lezen of werk te doen terwijl je werd afgeleid door aankondigingen, een huilend kind of een geanimeerd gesprek tussen stoelgenoten? In die gevallen is het zeer nuttig als je een ruisonderdrukkende koptelefoon hebt. Als je deze eenmaal hebt opgezet worden alle geluiden van buitenaf geblokkeert en kun je genieten van de rust die je helpt om je te concentreren. Financiële angst en stress kunnen ook ‘ruis’ veroorzaken. Dit wordt versterkt door de media die ons voortdurend informeren over wat er mis gaat en hoe erg het allemaal is. We moeten onze geestelijke ruisonderdrukkende koptelefoon opzetten en beginnen te luisteren naar wat het meest belangrijk is. In verontrustende tijden zouden we veel minder tijd moeten besteden aan het luisteren naar sociale media, tv en de pers. In plaats is het goed om tijd te besteden voor het lezen en bestuderen van de Bijbel.

De Bijbel geeft ons een schril contrast. Jezus vertelt ons dat als we ons vertrouwen op Hem stellen we vrede zullen hebben in het midden van een storm. We vertrouwen op God die ons belooft alles te geven wat we nodig hebben. Jezus veranderde zijn omgeving en degenen die door Christus werden veranderd, zullen ook hun eigen omgeving veranderen!

Je zou kunnen zeggen dat Jezus geen ’thermometer’ was, maar een ’thermostaat’. Een thermometer reageert op de omgeving en wordt erdoor veranderd. Thermometers reageren op toenemende angst en onzekerheid met een sprong in hun emotionele kwik. Als de lijn omhoog schiet, stijgt de emotionele temperatuur, worden kleine obstakels groot, neemt de angst toe en krijg je de neiging om te vechten of te vluchten! Deze mensen zijn overgeleverd aan een steeds veranderend klimaat.

Jezus was een ’thermostaat’. Een thermostaat regelt zijn omgeving en stuurt signalen uit om de temperatuur te regelen en binnen een bepaald bereik te houden. De centrale verwarmingsbesturing op jouw muur is een thermostaat – en jij, als gelovige, wordt een thermostaat genoemd.  Een thermostaat beoordeelt zijn huidige omgeving, net als de thermometer, maar een thermostaat past zich niet aan aan zijn omgeving! Om een thermostaat te zijn moet je een vast doel hebben en moet je de huidige omgeving kunnen veranderen volgens jouw plan. Het vraagt een proactieve houding. Een thermometer is alleen handig als je de gegevens die je krijgt ook daadwerkelijk gebruikt om veranderingen aan te brengen.

Helaas zal het altijd misgaan. We kunnen de omstandigheden niet altijd onder controle houden. Je hebt geen controle over de economie. Wel kun je jouw reactie en houding ten opzichte van een situatie altijd onder controle houden.

Wanneer je geconfronteerd wordt met economische uitdagingen is de tijd rijp om je te wenden tot de Bijbelse principes voor het navigeren van jouw financiën. Bekijk je eigen financiën onder een vergrootglas in het volgende deel van deze serie.

Dit is deel 1 van de serie: Financiële Fitness in onzekere tijden.

  1. Wees klaar om te veranderen
  2. Onderzoek je financiën
  3. Zorg voor een begroting
  4. Gewicht verliezen
  5. Werk aan je spieren
  6. Werk aan je conditie

Wil je meer weten over Encour?
Categorieën: Encour