Jouw Geld Telt – gratis e-boek!

     Download de gratis e-boek!

‘Jezus sprak veel over geld. Zestien van zijn 38 gelijkenissen handelden over de omgang met geld en over bezittingen. Sterker nog, er is bijna niets waarover Jezus meer zei dan over geld.’ Wat betekent de bijbelse boodschap op het gebied van geld nu eigenlijk in het leven van alledag? Mag je lenen, en zo ja, waarvoor? Is geven belangrijker dan sparen? Dit praktische handboek helpt je om te ontdekken wat God van je vraagt op het gebied van geld, want wat je doet met jouw geld telt!

“Als er ooit ren tijd is geweest om stil te staan bij de waarde van ons bezit en de besteding van ons geld, dan is het nu. Jouw Geld Telt is een open en eerlijke handreiking voor wie vrij wil leven in een wereld waar alles te koop is. Lees het, leef het en laat het na aan je kinderen.”
Ds. Wigle Tamboer, predikant, De Meerkerk, Hoofddorp.

NBD|Biblion recensie
In deze uitgave wordt uiteengezet hoe een christen optimaal met zijn geld kan omgaan. De schrijver, Howard Dayton behandelt in zeventien hoofdstukken, mede aan de hand van schematische voorstellingen en berekeningen, de geldelijke problemen die zich kunnen voordoen. Aan de hand van talrijke Bijbelgedeelten geeft hij antwoord op hierop. De financiële zorgen van het echtpaar Allen en Jean Hitchcock dienen steeds als voorbeeld. De schrijver verlaat zich geheel op de Bijbel; de vraag is of dit boek wel op alle huidige financiële en economische problemen antwoord kan geven. Bovendien worden de tegenstellingen tussen de moderne maatschappij en de Bijbelse principes wel scherp tegenover elkaar geplaatst. Ook eiste Dayton een perfecte levensstijl, soms tot in het absurde toe. De prettig leesbare uitgave is bestemd voor orthodoxe christenen die de Bijbel op alle levensterreinen als richtinggevend zien.
(NBD|Biblion recensie, Drs. J.H. van Capelleveen)

Van een lezer:
“Ik heb boek nu een tijdje en betrap mezelf erop dat ik steeds wanneer ik het pak, in het vorige hoofdstuk begin en vervolgens verder lees. Het is namelijk zowel erg praktisch als motiverend om zaken daadwerkelijk te veranderen. Het is goed onderbouwd (zowel Bijbels als financieel) en de handvatten zijn goed in de praktijk te brengen. Makkelijk te lezen en zowel voor jong als oud! Ik wist niet goed wat ik kon verwachten van dit boek, maar was gelijk gegrepen. Zeer praktisch en goed onderbouwd met bijbelteksten. Ik ga het boek zeker nog eens nalezen. Staan veel tips in. Een aanrader dus!
Pluspunten: Toegankelijk, Heldere boodschap, Inspirerend, Praktisch toepasbaar

Download gratis  .pdf formaat (PC)

Download gratis .epub formaat (E-readers)