Leesplannen

Stichting Encour heeft verschillende leesplannen voor de website van YouVersion geschreven. Alle leesplannen hebben een lengte van 5 dagen. Dat houdt in dat je elke dag een nieuw stukje leest en dat je ook met dat onderwerp aan de slag gaat.

Bijbel en geld

Is God in geld geïnteresseerd? Hij wil, in ieder geval, in elk aspect van ons leven betrokken zijn. Wij hebben dagelijks met geld te maken. Wij houden ons bezig met verdienen, uitgeven, sparen, beleggen, enz. Het neemt een groot gedeelte van ons leven in beslag … en dat is de reden waarom de Bijbel zoveel over geld en goed spreekt … omdat het een zaak van het hart is! Klik hier om naar dit leesplan te gaan.

Bijbel en bezit

Martin Luther zei, ”Ik heb vele dingen in mijn bezit gehad en ben ze allemaal kwijtgeraakt, maar wat ik in God’s handen legde, dat heb ik nog!” In het beheer van geld en goed, naar Bijbelse principes, is het belangrijk om een objectieve kijk op bezit te ontwikkelen en aan bezit te ‘onthechten,’ anders loop ik het risico door bezit te worden bezeten … Klik hier om naar dit leesplan te gaan.

Geld en Gods voorziening

Wij mogen vertrouwen op onze Heer die voorziet in alles wat we nodig hebben.

Klik hier om naar dit leesplan te gaan.

Bijbel en schulden

Bijbel & Schulden is een leesplan voor 5 dagen. Het geeft een introductie over enkele Bijbelse principes over omgaan met financiële schulden.

Klik hier om naar dit leesplan te gaan.

Bijbel en overvloed

Een deel van de wereld leeft in overvloed. Wat zegt de Bijbel tegen mensen die veel bezit tot hun beschikking hebben?

Klik hier om naar dit leesplan te gaan.