Betaalde medewerkers

Bert den Hertog

Mijn naam is Bert den Hertog. Ik ben aangesteld als pionier en ik ben eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van Encour. Mijn studie heb ik gevolgd op de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daarna heb ik gewerkt bij ARCADIS, IZB en IFES – Nederland. Bij IFES heb ik meegebouwd aan de doorontwikkeling van de Internationale studentenbeweging. Mijn passie is mensen helpen hun identiteit op Christus te bouwen in plaats van op hun werk en geld. Vanuit Encour werk ik nauw samen met Compass en het Centrum voor geloof en werk.

Vrijwilligers

Peter Briscoe

Oprichter van Stichting Encour. Hoewel ik niet meer zoveel voor Encour doe als vroeger, ontwikkel ik nog steeds veel nieuwe materialen! Ook geef ik lezingen op bijvoorbeeld conferenties.

Martin van der Kooij

Ik ben Martin van der Kooij. Na mijn pensionering in 2019 wilde ik me nog graag inzetten als vrijwilliger. Ik kwam al snel in contact met Bert den Hertog. Ik doe momenteel diverse kantoorwerkzaamheden en notuleer de bestuursvergaderingen. Ik vind het mooi om zo betrokken te zijn bij het werk van Encour.

Bertram Flier

Mijn naam is Bertram Flier. Nadat ik een poosje 2 dagen voor Encour gewerkt heb ben ik nu een parttime vrijwilliger van Encour voor 1 uur in de week. Ik houd me bezig met alles omtrent deze website.

Gebedsteam

Leen Lievaart

Matthé Vos

Mijn naam is Matthé Vos, ik ben relatiebeheerder bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling. 1 Tes 5:16-17 ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ Ik geloof in de kracht van gebed. Als wij gaan bidden veranderd de atmosfeer.

Thijs van Vuuren

Eimert van der Beek