Over Encour

Encour heeft zich zowel in Nederland als in Europa bezig gehouden met het uitvoeren van haar missie. In Nederland is het werk 3 jaar lang geleid door Indra Ramdin tot 1 december 2023.

Het Europese werk is ondergebracht in een aparte stichting Compass. Deze stichting wordt geleid door Bert den Hertog. 

European Director Compass

Bert den Hertog

Mijn naam is Bert den Hertog. Ik heb mijn studie gevolgd op de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daarna heb ik gewerkt bij ARCADIS, IZB en IFES – Nederland. Bij IFES heb ik meegebouwd aan de doorontwikkeling van de Internationale studentenbeweging. Mijn passie is om mensen te helpen in hun weg met Christus in plaats van focus op hun werk en geld. Ik heb geruime tijd voor zowel Encour als voor Compass gewerkt, maar vanaf 1 december 2020 werk ik volledig voor Compass.

Vrijwilligers

Peter Briscoe

Oprichter van Stichting Encour. Hoewel ik niet meer zoveel voor Encour doe als vroeger, ontwikkel ik nog steeds veel nieuwe materialen! Ook geef ik lezingen op bijvoorbeeld conferenties.

Martin van der Kooij

Ik ben Martin van der Kooij. Na mijn pensionering in 2019 wilde ik me nog graag inzetten als vrijwilliger. Ik kwam al snel in contact met Bert den Hertog. Ik vind het mooi om zo betrokken te zijn bij het werk van Encour.

Gebedsteam

Leen Lievaart

Matthé Vos

Mijn naam is Matthé Vos, ik ben relatiebeheerder bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling. 1 Tes 5:16-17 ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ Ik geloof in de kracht van gebed. Als wij gaan bidden veranderd de atmosfeer.

Thijs van Vuuren

Eimert van der Beek

Ik ben Eimert van der Beek. Ik ben sinds eind 2018 gepensioneerd en zet me sindsdien in als oudste in mijn thuisgemeente. Ik ben sinds begin 2019 betrokken geraakt bij Compass. Met in totaal 4 gebedsvrienden ondersteunen wij de bediening van Bert den Hertog. Encour leerde ik kennen via Christen-zijn op je werk, waar ik al eerder bij betrokken was.