Auteur: Paul van der Laan
Dag 1: woensdag 6 maart 2019
Weekthema: Meer door minder
Vast goed

UIT DE BIJBEL
Mattheüs 17:21 “Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.”
Het verband van deze tekst gaat over Jezus die een demon bij een maanzieke jongen uitdreef. Dit lukte zijn discipelen niet. Jezus verweet hen dat zij geloof te kort kwamen (vs. 20), maar wees hen ook een andere weg: door te bidden en te vasten! Vasten werd ook in de vroege christelijke gemeenten toegepast om de wil van God te verstaan (Handelingen 13:3) of bij het kiezen van oudsten (Handelingen 14:23). Vandaag begint in de rooms-katholieke kerk de veertigdagentijd. Deze dag wordt Aswoensdag genoemd. Katholieken ontvangen op deze dag na de mis een kruisje van as, door de priester getekend op hun voorhoofd. Een vroom katholiek zal dit kruisje de hele dag zichtbaar dragen als teken van rouw.
UIT HET LEVEN
Eind 1973 werd de moeder van mijn toenmalige vriendin ernstig ziek. De artsen hadden hoop op genezing opgegeven. Zelf was ik nog maar kort daarvoor, op 8 oktober 1973, tot geloof gekomen. Ik besloot om vier dagen achtereen voor haar te vasten en te bidden en verwachtte stellig dat zij door mijn inspanningen zou genezen. Tot mijn grote ontsteltenis overleed ze desalniettemin binnen korte tijd. Als jonge gelovige moest ik leren, dat vasten niet is bedoeld om God te manipuleren of onze verlangens bij Hem af te dwingen. Als ik er nu op terugkijk, besef ik dat ik beter mijn vastentijd had kunnen gebruiken om Gods volmaakte wil in deze situatie te verstaan. Dan had ik ook beter mijn vriendin, haar moeder en de familie kunnen troosten en bemoedigen.
Door het tijdelijk ontzeggen van voedsel blijft er meer tijd over om onze wil af te stemmen op de Zijne. In ons geloofsleven is het essentieel dat wij Zijn wil leren kennen en dat vereist een innige relatie. Daar is tijd en aandacht voor nodig. Vasten kan daarbij helpen. We laten God zo ook merken dat onze omgang met Hem hoge prioriteit heeft en dat Hij belangrijker is dan het najagen van onze verlangens. Vasten is geen vereiste, maar wel een middel om dichter tot Hem te komen. Als wij tot Hem naderen, dan nadert Hij tot ons (Jakobus 4:8). Het is altijd tweerichtingsverkeer en komt letterlijk van twee kanten. In deze komende periode van veertig dagen leveren wij een stukje van onze tijd in om ons te bezinnen hoe wij Bijbels moeten omgaan met alles wat God ons heeft toevertrouwd. Vastentijd is bedoeld om ons te bezinnen op wie God is en hoe wij Hem in alle aspecten van ons leven dienen te betrekken.
UITSPRAAK
Vasten is niet bedoeld om te manipuleren, maar om te leren wat Gods wil is en daar voor te bidden.
UITDAGING
Kies iets om voor te vasten de komende veertig dagen. Niet ieder lichaam verdraagt vasten goed. Mijn vrouw wordt bijvoorbeeld helemaal duizelig als ze één maaltijd overslaat. Je kunt er dan voor kiezen om je te onthouden van andere zaken die veel tijd in beslag nemen. Bijvoorbeeld een bepaalde periode niet naar de televisie kijken of afzien van sociale media. De tijd die hierdoor vrij komt, besteed je dan aan gebed, overdenking en Bijbellezing.
                  

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons e-mailadres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht 3813ZX Netherlands
Add us to your address book

Wil je deze e-mails niet langer ontvangen?
Hier kunt u aanpassingen doen of uitschrijven voor deze mailing