Auteur: Ben Lankhaar 
Dag 10: zaterdag 16 maart 2019
Weekthema: Rijkdom
Immateriële rijkdom


UIT DE BIJBEL
Spreuken 8:18-21 “Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen.”

UIT HET LEVEN
Zo’n twintig jaar geleden leerde ik een vrouw van 89 jaar kennen. We konden goed met elkaar overweg en ze was als een soort oma voor mij. Toen een aantal jaar later haar gezondheid achteruit ging en ze al aan het bed gebonden was, ging ik bij haar op bezoek. Het was voor ons beide duidelijk dat dit de laatste keer zou zijn dat we elkaar zouden spreken. Het was een moment van afscheid nemen. Ze wilde me graag iets meegeven en stuurde me naar een kast waar twee groene kopjes in stonden. Er zat een heel verhaal achter en ze wilde graag dat ik deze als aandenken meenam. Een aantal weken later overleed ze. Net als ieder ander mens kon zij niets van haar aardse bezittingen meenemen. Hoeveel materiële rijkdom we ook in ons leven vergaren, het blijft uiteindelijk als erfenis achter voor de nabestaanden. Wat een contrast geven de verzen die we in Spreuken 8 lezen. Wat God geeft, is beter dan aardse rijkdom. We krijgen immateriële rijkdom die te maken heeft met Zijn gerechtigheid en Zijn liefde. Een rijkdom die alles te boven gaat. Een rijkdom die niet vergankelijk is en achterblijft als we sterven, maar een rijkdom voor de eeuwigheid. Door Christus zijn we kinderen van God en ook erfgenaam van God.

UITSPRAAK
Galaten 4:7 “Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.”

UITDAGING
Probeer voor jezelf te omschrijven wat de rijkdommen van God voor jou betekenen. Wat betekent dit voor jouw dagelijkse leven?
                    
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons adres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht 3813ZX,Netherlands
Add us to your address book