Weekthema: God liefhebben boven alles

UIT DE BIJBEL – Exodus 20:12
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
Dit is het eerste gebod waar een belofte aan vastzit, zegt Paulus (Efeziërs 6:2). 

UIT HET LEVEN
C.S. Lewis verdedigde eens de stelling dat er universele morele wetten bestaan. Hij gebruikte als voorbeeld de eerbied voor ouders en ouderen in het algemeen die je in alle bekende culturen op aarde terugvindt. Het is een loyaliteit die kennelijk als vanzelf uit het familieverband voortkomt. Die achting lijkt nog vrij algemeen te bestaan. Ik weet niet of het de werkelijkheid weerspiegelt, maar het valt mij op in Amerikaanse films en series hoe voorkomend de houding tegenover ouders is, zelfs als er conflicten zijn. Dat valt me in Nederland minder op, maar dat kan liggen aan het cultuurverschil. Wij dragen onze eerbied minder uit en zeggen ook niet om de haverklap ‘I love you’ tegen elkaar. Wel doen bij ons zo’n vier miljoen mensen aan mantelzorg, voor het grootste deel aan ouders of schoonouders. Dat ziet er toch wel indrukwekkend uit, en als de last niet te zwaar is voor de zorgverleners, worden die er gelukkiger van heeft men vastgesteld.

Het is opvallend dat er in de Tien Geboden, de Grondregel voor het menselijk bestaan een aparte plek wordt gereserveerd voor één bepaalde groep mensen: de ouders. Waarom? Ik denk omdat de ouders ‘als God’ zijn voor het nageslacht. Bij hen ligt alle gezag, verantwoordelijkheid en kennis die vanuit God in hen doorvloeit naar de volgende generatie. Zij hebben de taak zich met hun hele hebben en houwen in te zetten voor hun kinderen. 2 Korinthiërs 12:14 “De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.”

Het is dan ook verschrikkelijk als een vader zich aan zijn kinderen vergrijpt en de moeder dat toelaat. Voor mensen, die dat is overkomen, is het ouderbeeld van God voorgoed bedorven. Maar de opdracht van betrokkenheid door de kinderen blijft, zelfs al valt dat niet mee omdat ouders ook falende mensen zijn. We krijgen daarom een extra stimulans mee om hen in ere te houden: de belofte van een langer leven op de plek waar we wonen. 

UITSPRAAK
“Heb respect voor je ouders, straks ben je er zelf één.”

UITDAGING
Vraag je ouders eens hoe zij tegenover hun ouders stonden toen ze nog kinderen waren. 

Auteur: Leo de Vos

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.