Weekthema: Je naaste liefhebben als jezelf

UIT DE BIJBEL – Matteüs 7:12
Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

Zoals vorige week maandag al aangestipt is dit een verwijzing naar de tweede tafel en naar de tekst uit Leviticus 19:18b waar we lezen: “U moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Jezus doet deze uitspraak in de zogenaamde Bergrede, waar de kern van Zijn leer wordt samengevat.

UIT HET LEVEN
Hillel I de Oudere (ca. 50 v.Chr. – ca. 10 n.Chr.) was een joods wetgeleerde en afstammeling van koning David. In het boek Handelingen (5:34-99, 22:3) komen wij zijn kleinzoon Gamaliël tegen. Het verhaal gaat dat op een dag een heiden zich tot het Jodendom wilde bekeren, mits men hem de hele Torah kon leren, terwijl hij op één been stond. Hij ging eerst naar de wetgeleerde Sjammai. Die werd kwaad en gaf de heiden een klap met de meetlat. Daarop ging de heiden naar Hillel en vroeg hem: “Kunt u mij de hele Torah leren terwijl ik op één been sta?” “Wat je wilt dat jezelf niet overkomt, doe dat ook een ander niet aan”, antwoordde Hillel, “dat is de hele Torah en de rest is commentaar. Ga heen en leer”. Dit bekende verhaal staat afgebeeld op de Menorah, die het Britse parlement aan in 1956 aan Israël schonk bij de viering van acht jaar onafhankelijkheid (zie afbeelding). Dit prachtige bronzen monument, waarin de Joodse geschiedenis wordt weergegeven, is inmiddels een belangrijke toeristische trekpleister en staat tegenover de ingang van de Knesset – het Joodse parlement. De opdracht, die Hillel aan de heiden gaf, wordt ook wel eens de gouden of gulden regel genoemd. Onze liefde voor God kunnen wij het beste uiten door ons te richten op onze naaste.

UITSPRAAK
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”.
Bron: Nederlands gezegde – deze leefregel wordt ook wel eens toegeschreven aan de Chinese wijsgeer Confucius (551-479 v. Chr.); maar het citaat uit Lev. 19:18b lijkt van veel oudere datum. 

UITDAGING
Deze teksten hebben alles te maken met onze gerichtheid. Schrijf eens vijf dingen op die je van de mensen om je heen verwacht. Toets nu eens of jij zelf ook aan die verwachtingen voldoet. Ben jij wat je van een ander verwacht?

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.