Dag 13 uit de #veertigdagentijd ‘#40Dagen groeien in financiële rust’ Weekthema: Armoede .
Een gezamenlijk initiatief van #Encour en Gabriel Financiele Bescherming

Auteur: Paul van der Laan
Dag 13: woensdag 20 maart 2019
Weekthema: Armoede
Christen zijn en armoede

UIT DE BIJBEL
Handelingen 2:44-45 “En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.”
Deze onderlinge verbondenheid wordt ook wel eens “communisme van het hart” genoemd. De christenen van het eerste uur konden het kennelijk niet verdragen dat de een meer had dan de ander. Blijkbaar zijn wij dat gevoel van solidariteit door de eeuwen heen een beetje kwijtgeraakt. Gelukkig is er binnen de christelijke gemeente nog altijd een sterke band en grote bereidheid om elkaar te helpen als een van de geloofsgenoten in nood verkeert.

UIT HET LEVEN
In 1987 bezocht ons gezin een conferentie in Lissabon, Portugal. Het was het jaar voordat ik mijn doctorstitel in theologie behaalde. We moesten alle financiële zeilen bijzetten om rond te komen en leefden in die tijd ver onder het bestaansminimum. Onze kinderen waren acht en zes jaar. Toch beseften mijn vrouw en ik dat wij het veel beter hadden dan de mensen die in de sloppenwijken rond Lissabon woonden. Voor ons vertrek vroegen wij aan onze kinderen of zij niet wat van hun “overvloed” wilden deelden met de arme kinderen in Portugal. Met wat aarzeling kozen zij wat van hun speelgoed uit om daar ter plekke uit te delen. Eenmaal in Portugal aangekomen togen we naar een van de vele sloppenwijken en binnen de kortste keren verzamelde zich een grote kinderschare rondom ons. Met veel bravoure deelden onze kinderen hun speelgoed uit. “Daar kreeg ik zo’n blij gevoel van”, zei onze zoon Timon toen wij terug naar ons pension gingen. Zo ervoer hij aan den lijve dat God de blijmoedige gever liefheeft (2 Korinthe 9:7).
Tony Campolo, een bekende Amerikaanse predikant en schrijver, die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid, vertelde mij eens hoe hij in de metro van New York een zwerver ontmoette. Met glanzende ogen bood deze zwerver hem een bekertje koffie aan, waar hij zojuist uit had gedronken. “Deze is zo lekker, die moet je ook eens proeven,” zei hij tegen Tony. Zijn eerste impuls was om de koffie te weigeren. Het leek hem niet bepaald erg hygiënisch. Toen bedacht Tony zich en nam hij het aan alsof Christus zelf het hem had aangeboden. Hij nam een flinke slok, dankte de zwerver hartelijk en zei: “Inderdaad, zulke lekker koffie heb ik nog nooit eerder gedronken!”
Twee voorbeelden die mij doen denken aan de solidariteit die heerste in de eerste christengemeente in Jeruzalem. Het eerste voorbeeld gaat over geven en het tweede voorbeeld over ontvangen. In beide voorbeelden speelt de bewustwording dat wij allemaal Gods schepselen zijn en dat wij er behoefte aan hebben om ons geluk met anderen te delen.

UITSPRAAK
“Niemand is ooit arm geworden door te geven.” — uit het dagboek van Anne Frank (1929-1945)

UITDAGING
Leg vijf voorwerpen opzij die je best zou kunnen missen en bedenk eens aan wie je dit zou kunnen geven. Schrijf bij elk voorwerp een kort briefje met de reden waarom je dit weggeeft. Probeer dan een passende gelegenheid te vinden om het daadwerkelijk aan deze personen te geven.

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan op https://gabrielfb.nl/achtergrondinformatie-40-dagentijd/.

Onze adressen:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort
Netherlands