Een gezamenlijk initiatief van #Encour en Gabriel Financiele Bescherming

Auteur: Paul van der Laan

Dag 14: donderdag 21 maart 2019

Weekthema: Armoede

Rijk zijn in armoede

UIT DE BIJBEL

Filippenzen 4:12-13 “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.”Deze verzen volgen op de tekst van dag 4 van deze serie vastenmeditaties. Paulus dankt de gemeente te Filippi voor hun materiële ondersteuning, maar benadrukt dat het Christus is die hem de kracht geeft om alle omstandigheden aan te kunnen en beschouwt hun gift als “delen in zijn verdrukking” (vs. 14).

UIT HET LEVEN

In de NBG-vertaling van 1951 wordt Filippenzen 4:13 verwoord als: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft”. In evangelische kringen zingen wij die tekst als een bekend koortje. Toen ik nog een jong christen was, deed ik in 1974 mee aan de wandelvierdaagse van Nijmegen. Dom genoeg ging ik deze uitdaging ongetraind aan en in mijn overmoed had ik mij ook nog ingeschreven voor de langste afstand: 50 kilometer per dag. De tweede dag was bijzonder zwaar voor mij. Het regende en mijn voeten waren vol blaren van de eerste dag. Ik kwam zo traag vooruit, dat ik op een gegeven moment vreesde dat ik de tijdslimiet niet meer zou halen en overwoog om het bijltje erbij neer te gooien. Toen begon ik dit koortje te zingen en ging meer en meer beseffen wat een geweldige waarheid dit is. We hebben een innerlijke krachtbron die wij altijd en zeker in moeilijke omstandigheden kunnen aanspreken. Het verandert de omstandigheden niet. Het bleef ook die bewuste dag de hele tijd regenen en de tijd liep net zo hard en zo traag als altijd. Maar het verandert wel de wijze waarop wij tegen de omstandigheden aankijken. Je beseft dat je er niet alleen voor staat, dat je er nooit alleen voor staat. Jezus heeft trouwens beloofd dat Hij alle dagen bij ons is (Mattheüs 28:20) en zelfs als wij door het schaduwdal van de dood gaan, dan verlaat de goede Herder ons niet en troost Hij ons (Psalm 23:4). In de voorbereiding van deze vastenmeditatie viel het mij eigenlijk voor het eerst op dat deze bekende tekst in het verband staat van rijkdom en armoede. Opvallend is dat Paulus blijkbaar ook in de tijden van overvloed de kracht van Christus nodig heeft om dit aan te kunnen. Hoeveel te meer als wij gebrek lijden of zelfs honger hebben. God hoort ons als wij om ons dagelijks brood bidden en Hij geeft ons kracht als dat brood om wat voor reden ontbreekt. En… o ja, die vierdaagse in 1974 heb ik nadat ik dit koortje ben gaan zingen zonder problemen uitgelopen.

UITSPRAAK

“Wie de eindjes aan elkaar wil knopen, moet voortdurend in touw zijn”— Alexander Pola (1914-1992) – Nederlandse acteur, tekstschrijver en komiek.

UITDAGING

Soms schrijft de arts je een medicijn voor dat je voor de rest van je leven moet blijven innemen. Sommige Bijbelteksten zoals Filippenzen 4:13 dienen als medicijn voor ons hart. Neem die ook regelmatig in. Leer een Bijbeltekst uit je hoofd en mediteer erover als je in een situatie belandt waarin je extra kracht nodig hebt.

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan op https://gabrielfb.nl/achtergrondinformatie-40-dagentijd/.

Ons adres:

Gabriël en Encour

Zielhorsterweg 71

3813 ZX Amersfoort