Weekthema: Je naaste liefhebben als jezelf

UIT DE BIJBEL – Exodus 20:16
Leg over een ander geen vals getuigenis af.
Dit negende gebod is net als het voorgaande en dat wat er na komt een wake-up call aan ons om ook in ons gedrag naar onze naaste Gods liefde te laten zien. Petrus waarschuwt in 1 Petrus 3:10 met wat andere bewoordingen voor de gevolgen van leugens en laster. Als jij je leven lief hebt en gelukkig wil zijn, moet je dat niet doen. Dat is een stevige waarschuwing waar voor ons veel op het spel staat.

UIT HET LEVEN
Soms komen er zaken op je pad die je leven behoorlijk op zijn kop kunnen zetten. Helemaal wanneer je door het gedrag van anderen beschadigd raakt. Ik heb gemerkt dat ik zelf geneigd ben om dan verbaal te reageren en niet altijd in de geest van mijn relatie met God. Ondanks dat ik in het handelen van Jezus – daar waar het ging om zonde – nooit afwijzing of oordeel tegen kom, ben ik zelf geneigd dat wel te doen. Het is al weer enige jaren geleden dat een grote organisatie een koers leek te gaan varen waar ik grote moeite mee had. Wat ik nog nooit had gedaan en nu wel deed, was om een column die ik mocht schrijven, te gebruiken om mijn bezorgdheid daarover publiekelijk te uiten. Achteraf een fout die ik mijzelf echt kwalijk heb genomen. De week na de publicatie heb ik de stoute schoenen aangetrokken en met de directeur van de betreffende organisatie een afspraak gemaakt. In dat gesprek heb ik vergeving gevraagd voor mijn handelen en een belofte gedaan dat dit niet weer zou gebeuren. Voortaan zouden we eerst met elkaar in gesprek gaan, om naar elkaar te luisteren en daarna pas onze mening te vormen. In dat gesprek hebben we elkaars hart geproefd en dat gaf direct al een andere kijk op de hele situatie. Ook spraken we af niet meer in het openbaar meningsverschillen op die manier te uiten. De column heb ik nooit meer voor dit soort zaken misbruikt, want dat was het. We leven in een tijd waarin op allerlei platformen meningen en nieuws op ons afkomen. Vaak hoor ik van leiders uit gemeenten hoe heftig er vanuit de achterban gereageerd wordt. Er worden dingen geschreven, die absoluut niet door de beugel kunnen. Ook in mijn tijd bij Opwekking heb ik dat door schade en schande ondervonden. Mijn oproep aan iedereen die dit leest is om zichzelf af te vragen, wat Jezus in deze situatie zou hebben gezegd.

UITSPRAAK
“Laat je hart Mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed.” Spreuken 4 vers 4

UITDAGING
Onze uitdaging ligt in een oud gezegde: ‘bezint eer ge begint’. De Bijbel leert ons onze woorden te wegen voordat we ze uitspreken of aan het papier toevertrouwen. Gelukkig hoeven we het wegen van onze woorden niet alleen te doen. Doe dat in samenspraak met de Heilige Geest, die in je is en je in alle waarheid zal leiden (Johannes 16:13).

Auteur: Joop Gankema

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.