Dag 15 uit de #veertigdagentijd ‘#40Dagen groeien in financiële rust’ Weekthema: Armoede .
Een gezamenlijk initiatief van #Encour en Gabriel Financiele Bescherming

Auteur: Paul van der Laan
Dag 15: vrijdag 22 maart 2019
Weekthema: Armoede
Was Jezus arm?

UIT DE BIJBEL
2 Korinthe 8:9 “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.”

UIT HET LEVEN
De vraag voor deze dag is: “Was Jezus arm?” We zullen geneigd zijn deze vraag bevestigend te antwoorden. Zegt Mattheüs 8:20 ons niet dat “de Zoon des mensen niets heeft waarop Hij het hoofd kan neerleggen?” De dagtekst wijst ook in deze richting. Toch valt op grond van de Bijbelse teksten niet met zekerheid te duiden, dat Hij daadwerkelijk arm was. Hij had tenslotte vele volgelingen, waaronder enkele aanzienlijken en kapitaalkrachtigen zoals Lazarus, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Het was in die tijd gebruikelijk dat de leerlingen voor de levensbehoeften van hun rabbi zorgden in ruil voor zijn onderwijs. De tekst uit Mattheüs 8:20 gaat meer over de prijs die wij bereid moeten zijn te betalen als wij een volgeling van Jezus willen zijn. Als wij Hem willen volgen vanwege zijn faam, dan zijn wij bij Hem aan het verkeerde adres. We kunnen wel vaststellen dat Jezus tijdens Zijn aardse omwandeling er zeker geen rijke levensstijl op nahield. Er is niets in de Bijbel dat daarop wijst. Vergeleken met de positie en staat waar Hij vandaan kwam, is Hij zonder meer voor ons arm geworden. De zogenaamde “kenosis” oftewel zelfontlediging waarover we in het tweede hoofdstuk van de brief aan Filippenzen lezen: “Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” De vraag of Jezus al dan niet arm was, is niet bijster relevant. Wat telt is dat Hij Zijn heerlijkheid en status heeft afgelegd om ons rijk te maken. Ja zo rijk dat wij zelf Gods kind en Zijn erfgenaam worden genoemd (Romeinen 8: 16-17). Andersom is het ook waar. God ziet ons aan in het perspectief van Christus. Paulus beschrijft dit heel mooi in Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.”
Denk eens aan Oliver Twist uit de gelijknamige roman van de Britse schrijver Charles Dickens. Hij groeit op in diepe armoede, maar blijkt later van rijke afkomst te zijn. Hetzelfde geldt voor de vondeling Remi uit die andere bestseller Alleen op de wereld. Als wij onze Schepper in en door Jezus Christus hebben (terug) gevonden, dan verandert onze status en blijken wij allemaal van rijke afkomst te zijn.

UITSPRAAK
“De waarde van elk mens wordt niet bepaald door zijn of haar biologische afkomst of carrière, maar door de unieke wijze waarop hij of zij geschapen is en bestemd is om eeuwig met God te leven.”

UITDAGING
Vul in de open vlakken enkele trefwoorden in die voor jou staan voor de begrippen “arm” en “rijk” in geestelijk en materieel opzicht:

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan op https://gabrielfb.nl/achtergrondinformatie-40-dagentijd/.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort