Weekthema: Je naaste liefhebben als jezelf

UIT DE BIJBEL – Exodus 20:17
U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

UIT HET LEVEN
Een jonge vrouw vertelt, “Je hebt alles: een goede baan, een leuke partner, leuke vrienden en een leuk leven maar toch bekruipt je soms een gevoel van ontevredenheid. Je vraagt je soms af of dit het leven is, en of er niet meer uit te halen is. Je had gehoopt dat wanneer je alles zou bereiken wat je wilde dat je dan in een blijvende staat van euforie zou blijven hangen, maar niets is minder waar. Waarom voel je je nog steeds zo ontevreden en hoe kun je meer uit het leven halen?”

Dat is ook niet zo gek wanneer we bedenken dat onze samenleving draait op ontevredenheid. We worden gebombardeerd met reclames die ons vertellen dat we meer of beter moeten kopen, dat we niet compleet zijn… Of het nu gaat om een smartphone of een tablet, een televisie of een nieuwe auto: dat wat we nu hebben voldoet volgens de boodschapper in elk geval niet. We willen meer, en we willen beter… en we willen het nu! We leven in een cultuur van ontevredenheid, die in stand wordt gehouden omdat die noodzakelijk is voor het functioneren van onze economie. Daarmee leven wij in een ontevreden omgeving, met ontevreden mensen. En we moeten vaststellen dat ook wij daardoor besmet zijn. Want deze geest van de cultuur, de geest van de ontevredenheid tast ons allemaal aan. Als je niet kunt krijgen wat een ander heeft, leidt dit tot begerigheid – en, volgens Jezus is dit afgoderij. (Colossenzen 3:5)

Het tegenovergestelde van begerigheid, en tegelijk het tegengif, is tevredenheid. Tevredenheid is niet de vervulling van onze wensen, maar de waardering van wat God ons geeft en de vrijheid dat te delen! Het is ‘een gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt dan er reeds aanwezig is’“Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” (Hebreeën 13:5)

UITSPRAAK
“Een houding van ‘nooit genoeg hebben’ leidt tot nomadisch gedrag en doorlopende ontevredenheid. Het verlangen naar bezit is in feite een verlangen naar rust. Maar de paradox is, dat we die rust nooit vinden, omdat wij bezeten worden door het verlangen naar meer.” Anselm Grün

UITDAGING
Stel eens de vraag, “Hoeveel is genoeg?” Kan je een grens stellen aan je bestedingen? Wat betekent het voor jou om tevreden te zijn met wat je al hebt?

Auteur: Peter Briscoe

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.