Auteur: Gé Drayer
Dag 17: maandag 25 maart 2019
Weekthema: Sabbats-en jubeljaar
Sabbatsjaar toen


UIT DE BIJBEL
Leviticus 25:3-7 “Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen: voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen.”

UIT HET LEVEN
Bovenstaande tekst is niet zo bekend. In onze tijd komt hij ook vreemd over: na zes jaar je wijngaard, je boomgaard, je akker of je tuin een jaar lang rust geven. Er niets mee doen. Zelfs wat er groeit laten vallen en verrotten, als het niet wordt opgeraapt of opgegeten. Oneconomisch en pure verspilling – zo moet het niet. Dat dacht ik vroeger ook. Maar toen een vriend van me z’n volkstuintje, dat steeds minder opbracht, een jaar met ‘rust’ liet, had hij de daaropvolgende jaren steeds weer een goede oogst…! Nu doet hij dat zo eens in de zoveel jaar, en met succes. Als dat voor een volkstuintje al geldt, hoeveel te meer voor een mens: rust in zijn bestaan inbouwen. God gunt die rust om te ervaren hoe goed dat is. En wie in vertrouwen op God die rust inbouwt, zal niets te kort komen. Dat is Zijn belofte: iedereen, rijk en arm, slaaf en vrije zal genoeg hebben. Over de zegen van ‘rust’ gesproken. Tegelijk zit er iets groots èn nivellerends in: we mogen opnieuw beginnen met dat wat Hij ons toevertrouwt. En, we zijn niet beter of slechter dan een ander die zijn bezit in de tussenliggende jaren heeft vermeerderd of verspeeld.
Je kunt daar op allerlei manieren iets van vinden – maar twee zaken verdienen wel onze aandacht:
a) Altijd maar bezig zijn, weinig of geen rust nemen, is niet de manier van leven die de Bijbel ons voorhoudt. Zeker niet in de aanloop naar het grootste feest voor christenen: Pasen.
b) We leven elke dag van vergeving. Wij mogen ons niet laten voorstaan op onze kunde, maar wel op Gods genade – wat een heerlijk evangelie! Gelukkig. Jezus’ graf is open, is leeg.

UITSPRAAK
Wie ‘sabbat’ viert, weet van ophouden.UITDAGING
Neem de tijd, die komt niet meer terug. Zet daarom vandaag zeker een half uur opzij om jezelf echt rust te geven en maak voor jezelf een lijstje van de dingen die God je geeft en dank Hem daarvoor.

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort