Weekthema: Barmhartigheid

UIT DE BIJBEL – Matteüs 25: 35-36
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
De katholieke kerk kent de zeven werken van barmhartigheid. Het is goed dat wij ze nog eens opnoemen: (1) de hongerigen spijzen, (2) de dorstigen laven, (3) de naakten kleden, (4) vreemdelingen herbergen, (5) zieken bezoeken, (6) gevangenen bezoeken en (7) doden begraven. Het zevende werk is niet ontleend aan deze tekst, maar komt uit het apocriefe boek Tobit 1:17. Paus Innocentius III voegde in het jaar 1207 dit zevende werk toe. Let op hoe Christus zich identificeert met de mens in nood.

UIT HET LEVEN
De zeven werken van barmhartigheid zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie geweest voor vele kunstenaars. Soms werd elk werk in een apart paneel geschilderd, maar – zoals in dit schilderij van Pieter Brueghel de Jonge (± 1616) goed te zien is – horen ze bij elkaar. Het zijn concrete uitingen van liefde en zorg voor onze medemens. Als Jezus je zou vragen Hem een glas water te geven, zou je dan niet onmiddellijk er voor zorgen dat Hij dat krijgt? Ik kom nog wel eens in landen, waar het bedelen om geld of voedsel bij de cultuur hoort, zoals dat ook in de tijd van Jezus hoorde bij het dagelijkse beeld. Zelfs in de Verenigde Staten, zag je regelmatig daklozen bedelen of mensen met een bord staan, waarop hun nood stond. Op grond van deze tekst bedacht ik dan altijd, dat Jezus zich met hen identificeerde. Dat heeft mij dikwijls er toe gebracht om met deze mensen naar een restaurant te gaan en hen daar een maaltijd aan te bieden. Dat had het aanvullende voordeel, dat ik op deze wijze niet een eventuele verslaving ondersteunde en er tijd en gelegenheid was om een gesprek met hen aan te gaan. Soms leidde dat tot concrete verdere stappen om hen uit de put te trekken.

UITSPRAAK
“Wie barmhartigheid bewijst, brengt een lofoffer.”
Bron: De wijsheid van Jozua Ben Sirach – Joods geleerde 2e eeuw voor Christus

UITDAGING
In Nederland komen bedelaars maar sporadisch voor. Dat past niet zo in onze cultuur. Maar u kent vast wel mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Zo niet bezoek dan eens een voedselbank of, nog beter, help daar eens mee als vrijwilliger. Ga eens met iemand die arm is uit eten, of nodig ze voor een maaltijd uit bij je thuis. Neem de tijd en luister naar hun verhaal.

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.