Auteur: Gé Drayer
Dag 18: dinsdag 26 maart 2019

Weekthema: Sabbats-en jubeljaar
Sabbatsjaar nu


UIT DE BIJBEL
Mattheüs 19:16-22 “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.”

UIT HET LEVEN
Zondag zien wij als een vrije dag, zoals voor Israël de sabbat een dag zonder werk was. We laten de boel de boel en doen wat ons goeddunkt. Het krijgt zoiets van een vrije dag, een snipperdag, atv-dag, een korte ‘vakantie’ o.i.d. Toch is vrije tijd niet de kern van de zondag. Israël noemde de sabbat ook wel gevulde tijd. Tijd met een betekenis, een bedoeling. Als gemeente van Christus word ik, worden wij geroepen te weten dat het de bedoeling van ons leven is om heilig te zijn en om samen te komen. Daarin zien we al iets van het verschil tussen een vrije dag en een zondag. Op zondag doen we meer dan op adem komen. Op zondag komen we op adem bij God. We komen bij Hem op verhaal. Het is zo een dag om gevuld te worden, de accu opgeladen te krijgen met krachten van de toekomende eeuw.
Dit zorgt ervoor dat ik mij heel goed bewust ben (geworden) dat God mij alles geeft wat ik heb en wat ik ‘van mij’ noem. Daarom is de zondag voor mij geen dag meer waarop ik dingen nalaat omdat ze niet ‘mogen’ of ‘kunnen’ maar een dag waarop Zijn eer bij wat ik doe en laat voorop staat. Zo vier ik de zondag in het besef dat wie de zondag viert, de tijd heeft, een eeuwigheid zelfs: je vindt alles van minder belang dan het volgen van Jezus.

UITSPRAAK
We hebben wel een horloge, maar geen tijd.

UITDAGING
Neem de tijd om je te bedenken welke materiële zaken echt belangrijk voor je zijn en die je niet zou willen missen. Leg die aan de Heer voor en vraag jezelf af wat Hij daarvan zou vinden.                 

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort