Weekthema: Barmhartigheid

UIT DE BIJBEL – Lukas 6: 35-36
Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is.
In de Bergrede, waarvan Lukas 6 een onderdeel is, wordt de lat door Jezus hoog gelegd. Ook in deze verzen. Samengevat zegt Jezus hier: “Wees barmhartig zoals de Vader barmhartig is”. Jezus roept zijn volgelingen, inclusief ons, op om in alle opzichten op de Vader te lijken: ruimhartig, genereus, genadevol. Wij hebben in de omgang met de Vader de Heilige Geest hard nodig om van binnenuit te veranderen naar dat beeld.

UIT HET LEVEN
In het verleden zong één van de studenten van de bijbelschool waar mijn man en ik les gaven een lied dat als terugkerende regel had: “She has her Fathers eyes” (ze heeft haar Vaders ogen). Iets in dat lied raakte me en vaak zong ik die paar regels. Ik googelde en vond het lied gezongen door Amy Grant.
Nu las ik alle woorden en de boodschap raakte me opnieuw. De hoofdlijn is: het kan zijn dat ik misschien uiterlijk niet moeders mooiste ben, maar ik wil graag dat, als mensen naar mijn leven kijken, ze zullen zeggen: ze heeft de ogen van haar vader/Vader. De gedachte die de schrijver daarbij had, is dat die ogen vol bewogenheid zijn en in staat zijn het goede te zien zelfs als er niet veel goeds aanwezig lijkt te zijn. Dat die ogen de pijn van de ander kunnen zien en begrijpen waar de ander doorheen gaat met alle bijbehorende gevoelens van dien. Dat die ogen een hulpbron kunnen vinden voor degene die in nood is. Om dit stukje te kunnen schrijven, luisterde ik verschillende keren naar dit lied, dat ook door andere artiesten gezongen werd. Elke keer werd bij mij van binnen dat verlangen aangeraakt. Het is opnieuw een gebed geworden: ogen te mogen hebben zoals de Vader die heeft. Het gaat niet altijd vanzelf maar door genade mag je toch soms ervaren dat God je die ogen geeft. Ik denk aan een vrouw in onze gemeente. Ze leeft allang niet meer, maar ik zal haar nooit vergeten. Velen hadden moeite met haar. Ze was onaantrekkelijk om te zien o.a. vanwege een oogaandoening. Ze was heel moeilijk in de omgang en was verschillende malen opgenomen geweest in een psychiatrische instelling. Toch mocht ik haar zien met de ogen van God: een eenzame vrouw, beschadigd door het leven. Op een dag vertelde ze me dat haar dochter ging trouwen. Ze vroeg me of ik haar wilde vergezellen op die dag en of ik bereid was een week voor de bruiloft met haar passende kleding te kopen. Ik zei ja en vertelde het verder aan niemand. Ik zou commentaar en onbegrip krijgen. Ik kocht met haar kleren, schoenen en een handtas. Ik bracht samen de feestdag met haar door. We hadden het goed. Toen ik ’s avonds thuis was, bemerkte ik dat mijn hart voldaan was. Pas jaren later heb ik die ervaring gedeeld.

UITSPRAAK
“Lijken op in de natuurlijke wereld hangt samen met DNA en met geregeld omgaan met die bepaalde  persoon. Gedrag wordt dan geïmiteerd. Lijken op de Hemelse Vader heeft zeker te maken met omgang met Hem en Zijn Woord.”
Bron: Connie Karsten

UITDAGING
Laten we vaker bidden juist in deze tijd van bezinning: geef mij de ogen van mijn Vader zodat ik zie zoals Hij.

Auteur: Connie Karsten

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.