Auteur: Paul van der Laan 
Dag 2: donderdag 7 maart 2019
Weekthema: Meer door minder
De juiste keuze

UIT DE BIJBEL
Lukas 10:38-42 “Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen”
Elly en Rikkert bezongen dit gedeelte treffend: “Martha, Martha, leg je bezem neer! Al dat werken komt een and’re keer…”. Prediker leerde ons al dat er voor alles een tijd is (3:1-15). Als Jezus tot ons wil spreken, dan is al het andere even minder belangrijk.
UIT HET LEVEN
In 1989 vervulde God mijn grootste ambitie. Dat jaar werd ik aangesteld als directeur van de Centrale Pinkster Bijbelschool (CPB), die toen nog in Zeist was gevestigd. Dat opleidingsinstituut had ik zelf doorlopen en vanaf 1980 was ik er docent. De school verkeerde in 1989 echter in een betreurenswaardige toestand. Er was een torenhoge financiële schuld en het aantal studenten dat aan de opleiding deelnam was drastisch terug gelopen. Er waren in totaal nog maar 15 studenten verdeeld over vier klassen. Ik stortte mij er met heel mijn wezen in. Door een gunstige verkoop en aankoop van het school- en internaatgebouw kon de schuld worden afbetaald en langzaam maar zeker meldden zich meer nieuwe studenten aan. Mijn inspanningen eisten echter hun lichamelijke tol en ik raakte in een burn-out die mij volledig buitenspel zette. Na vier jaar moest ik mezelf volledig uit dit prachtige werk terugtrekken. Wat had ik fout gedaan? Met die vraag worstelde ik regelmatig. Als ik er nu op terugkijk, dan besef ik dat ik te veel de rol van Martha op mij genomen heb. Ik was voortdurend bezig om God te dienen en dacht onterecht dat het succes van de bijbelschool van mijn inspanningen afhing. Had ik maar meer tijd genomen om aan de voeten van Jezus te zitten zoals Maria in het Bijbelgedeelte van vandaag. Toen de grote kerkhervormer Maarten Luther het steeds drukker kreeg, nam hij de wijze beslissing om nog eerder op te staan zodat hij nog langer kon bidden en zijn rust bij God kon vinden. Dan ontvangen wij meer door minder te verwachten van onze eigen inspanningen. Pas dit ook toe op je bezit. Vertrouw dit toe aan God. Laat Hem erover beslissen. Hij weet wat je nodig hebt en zorgt voor je. Neem de tijd om met God te bespreken hoe je het beste een betrouwbare rentmeester kunt zijn over alles wat je is toevertrouwd.
UITSPRAAK
Bidden is meer luisteren dan spreken.
UITDAGING
Verlies je jezelf ook wel eens in je druk gevulde agenda? Schiet je stille tijd er regelmatig bij in, omdat je er gewoon geen tijd en gelegenheid voor hebt? Allemaal heel herkenbaar. Maak niet de fout die ik maakte toen ik directeur van de CPB was, maar neem een besluit om de hoogste prioriteit te geven aan de tijd die je dagelijks met God wil doorbrengen. Zorg dat je voor de komende week heel concreet tijd inplant om stille tijd te doen. Sta bijvoorbeeld eerder op of blok in je agenda elke dag een bepaalde tijd af voor stille tijd en neem je voor dit alleen te veranderen als het naar een ander tijdsblok op die dag kan worden verplaatst.
              

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons e-mailadres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht, 3813ZX, Netherlands
Add us to your address book