Auteur: Gé Drayer
Dag 20: donderdag 28 maart 2019
Weekthema: Sabbats-en jubeljaar
Jubeljaar toen


UIT DE BIJBEL
Leviticus 25:8-22 “Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, want het is jubeljaar. […] Overeenkomstig het aantal jaren vanaf het jubeljaar moet u van uw naaste kopen en overeenkomstig het aantal opbrengstjaren moet hij het aan u verkopen. Bij een groot aantal jaren moet u de prijs ervan hoger stellen, en bij een klein aantal jaren moet u de prijs ervan verlagen, want hij verkoopt u het aantal opbrengsten. En niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want Ik ben de HEERE, uw God. … En wanneer u zegt: Wat moeten wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen! – dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar, zodat u het achtste jaar opnieuw kunt zaaien, terwijl u van de oude opbrengst kunt eten tot het negende jaar toe. Tot de nieuwe opbrengst van het land binnenkomt, kunt u van de oude eten.”

UIT HET LEVEN
Het jubeljaar grijpt terug op de bevrijding uit Egypte: iedereen begint weer opnieuw. Ingeslopen fouten, vastgeroeste situaties worden ongedaan gemaakt. Na 7×7 jaar is er een frisse start voor iedereen. Geen wonder dus dat het jubeljaar begint op de Grote Verzoendag: een jaar lang leven vanuit de verzoening, vanuit de vergeving. Een jaar lang beseffen: ik krijg opnieuw de kans. Maar ook: de economie komt niet in een recessie, want de prijzen liggen vast: een akker kost een x-bedrag maal het aantal jaren tot het jubeljaar. Hoe dichterbij het Jubeljaar hoe lager de prijs. Of het ooit in de praktijk is gebracht? Geen idee, maar dat het heilzaam is, is zeker.
In Luk. 4:19 zegt Jezus dat Hij de vervulling brengt van deze woorden. En dus: iedereen mag opnieuw beginnen. Door Hem gaan we terug naar het begin. Sinds Hem is het tijd om ons te bezinnen op onze relatie met God. Niet even, maar een heel jaar en iedereen moet dat ervaren door vrij te zijn of te worden. Niet alleen van zonde maar ook van alle andere banden die een mens knellen. Bodem, dieren, mensen – vriend en vijand – alles krijgt rust en mag leven van wat vanzelf opkomt. Wat een zegen legt God in zo’n jaar lang rust. Door Jezus horen we de rem te zetten op het steeds meer en meer. Hij leert ons zo bescheiden te zijn, te worden en tevreden te zijn met wat ‘genoeg’ is. Dat is zo heilzaam voor jezelf.
Door Hem leren we dat we elkaar ook tekortdoen als onze jacht op meer niet te stoppen is. En dus doen we onszelf te kort. En daarmee tegelijk ook onze God. En kun je dat verantwoorden op weg naar HET Paasfeest?

UITSPRAAK
Bevrijding vraagt om herhaling: anders zie je niet meer wat vandaag nieuwe onvrijheid en nieuw onrecht is.

UITDAGING
Benoem voor jezelf jouw jacht naar meer en besluit wat je daarmee gaat doen. Bepaal in hoeverre genoeg voor jou ook echt genoeg is.                   

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
GabriëlZielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Add us to your address book