Weekthema: Barmhartigheid

UIT DE BIJBEL – Lukas 10:30-37
Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden.”
Onze Heer laat in dit verhaal duidelijk zien waar het werkelijk om gaat in het uitdragen van zijn liefde. Die liefde hoort over onze eigen grenzen die we vaak opwerpen heen te gaan.

UIT HET LEVEN
Het is al weer enige jaren geleden dat het water in onze rivieren door de extreme regenval in Europa tot ongekende hoogte steeg. Ook de IJssel bij Kampen bereikte een gevaarlijk niveau. Aan het begin van de avond werden we gebeld dat de IJsseldijk instabiel was geworden en dat de kans bestond dat deze zou bezwijken. Het industrieterrein waar onze loods was gevestigd zou dan tachtig centimeter onder water komen te staan. Onze loods vol met kostbare röntgenapparatuur zou dus vol stromen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Wij begonnen met een grote evacuatie van de apparatuur. Gelijktijdig ging er een oproep uit van de gemeente naar de burgers van Kampen om te komen helpen zandzakken te vullen, om de dijk op zwakke stukken te verstevigen. Die oproep kreeg niet echt de grote groep in beweging die nodig was om de klus te klaren. Een kilometer of vijf in de polder richting Dronten stond toen één van de eerste AZC’s. De asielzoekers werden regelmatige bezoekers in het centrum van Kampen, waar het grootste deel van de bevolking enigszins gereserveerd en zelfs argwanend naar deze groep keek. Maar wat gebeurde er die bewuste nacht toen de nood echt aan de man kwam? Een hele grote groep uit het AZC had blijkbaar van de noodkreet gehoord en zij kwamen die nacht helpen met het vullen van de zandzakken. Een land waarvan ze nog maar moesten afwachten of ze er mochten blijven, werd door deze groep onbaatzuchtig geholpen om uit de gevarenzone te komen. Uiteindelijk is alles met een sisser afgelopen en bleven de dijken intact.
Een stukje in de krant over dit optreden heeft toen veel los gemaakt en er werd daarna toch met andere ogen naar deze groep asielzoekers gekeken. Voor hen waren wij de naasten die hulp nodig hadden en die hulp hebben ze gegeven toen het er op aan kwam.

UITSPRAAK
Gelijke en nauwgezette rechtvaardigheid voor iedereen” Thomas Jefferson liet deze uitspraak opnemen in de “Declaration of Independence” van de Verenigde Staten van Amerika. Het zou in feite in de grondwet van elk land moeten staan.

UITDAGING
Die uitspraak van Jefferson zou in ons hart moeten worden gegrift, omdat het gaat om naastenliefde en de acceptatie van elk mens. Het gaat om Zijn liefde door ons heen. Schrijf eens op: wie is de naaste voor jou en voor wie ben jij de naaste?

Auteur: Joop Gankema

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.