Auteur: Gé Drayer
Dag 21: vrijdag 29 maart 2019
Weekthema: Sabbats-en jubeljaar
Jubeljaar nu


UIT DE BIJBEL
Lukas 4:17-22 “En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?”

UIT HET LEVEN
Eens in de vijftig jaar ging de bezem door de samenleving. Jezus zegt ons: ik haal de bezem niet alleen door de samenleving, maar ook door jouw leven. Vanaf nu mag jij opnieuw beginnen. Niet pas na 49 jaar, maar elke dag weer. Jezus zegt: vandaag laat ik je oren tuiten. Ik laat zelfs ieder mens, ook jouw ‘vijand’, opnieuw beginnen. Elke dag opnieuw leven vanuit de rust dat het volbracht is. Dat genoeg, genoeg is.
Wie dat gelooft, leeft daaruit. Hoe moeilijk dat ook is – en geloof me dat is het! Want dat heeft gevolgen voor je strijd tegen de armoede om je heen: je inzet is onmisbaar, geestelijk én materieel. Dat heeft gevolgen voor hoe je met je geld omgaat: het is je gegeven door je Heer en dus ook te besteden tot Zijn eer. Dat heeft gevolgen voor hoe je met je geld iemand helpt: hij moet het hoofd boven water kunnen houden. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop je omgaat met personeel en met meerderen: je hebt hen altijd weer respect te tonen!
God komt in Christus op voor de menselijke waardigheid van ieders bestaan. Ik heb jaren in een situatie geleefd en gewerkt waar discriminatie de gewoonste zaak van de wereld was. Dan komt het op hele kleine dingen aan waaruit blijkt of je echt respect voor ieder mens hebt: de ander een kopje thee geven in een kopje waar een stukje af is, bepaalt dan of je dat serieus meent of niet. Respect hebben voor al het zwakke en kwetsbare luistert net zo nauw. Je houding en lichaamstaal laten vaak al zien of het je ernst is of niet. Behandel en ga met de ander om, zoals je zelf behandeld wil worden, zelfs al is het een vreemdeling of een kind. En vooral: draag het leed met hen mee en spreek de veroorzakers erop aan. Ook dat is het resultaat van Pasen vieren! Kortom, Gods bevrijding raakt ook vandaag ons sociale en economische leven, net zoals het ons geestelijk leven raakt: dat hoort in balans te zijn omdat het Pasen is geweest.

UITSPRAAK
Een mens wordt echt vrij als God Zijn Heer is!

UITDAGING
Bedenk waar in jouw leven die balans zoek is en probeer die vanaf vandaag te herstellen.                   

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Add us to your address book