Weekthema: Barmhartigheid

UIT DE BIJBEL – Genesis 2:15
Genesis 2:15 “De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.”
Verrassing! De net gecreëerde mens wordt door zijn Maker aan het handje meegenomen naar de mooiste tuin ooit. “Kijk, dat is voor jou, en je mag het nóg mooier maken!”

UIT HET LEVEN
Als je een vlucht maakt boven Engelse parklandschappen of ronddwaalt in de tuinen van Versailles of de Peterhof bij St. Petersburg, dan bevind je je middenin de geweldige creativiteit waarmee mensen de aarde herscheppen. We kunnen zelfs door bevloeiing de woestijn vruchtbaar maken zoals in Israël, of de zee omtoveren tot landbouwgrond zoals de Flevopolder. Schepper naast God, dat is de mens. Vernieler zonder God, dat is ie ook, het lijkt er op dat we zelfs het klimaat kunnen bederven. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Wij scheppen, bedenken nieuwe dingen. ‘Man gave names to all the animals’, zong Bob Dylan (album Slow Train Coming). En God was benieuwd wat daar uitkwam (vers 19). Adam was tussen haakjes de Mens en niet de man (Gen.1:26). Hij wordt pas de man in vers 18 als de splitsing plaatsvindt. God schiep de Mens. Hij schiep niet de vrouw maar maakte haar los uit de Mens, zodat ook de man single overbleef. Hij deelde de eenheid in tweeën opdat beide delen elkaar vrijwillig zouden zoeken om samen opnieuw tot de eenheid Mens te versmelten. 

God schiep een schepper m/v en gaf de aarde als bouwmateriaal. Wat Hij daarbij van ons wil, is barmhartigheid. Nu is dat maar een beperkt Nederlands woord met weinig betekenisvariatie. Medelijden, dan heb je het wel gehad. Dat hebben we aan het verhaaltje van de Samaritaan te danken. Het Hebreeuwse grondwoord heeft veel meer connotaties: liefde, welwillendheid, gunst, vriendelijkheid. Het mooiste is het ouderwetse woord goedertierenheid. Dat is zo’n begrip waarin je helemaal zou willen wegkruipen als je ’t moeilijk hebt. Nu, aan dat gevoel dat misschien nog ergens in ons verstopt zit, laat Hij de aarde over. Hij wil dat wij onze gemeenschappelijke woonplek insluiten in ons hart. 

UITSPRAAK
“De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden” (Nelson Mandela)

UITDAGING
We zijn er in de kerk aan gewend geraakt dat mensen zondaars zijn, punt. Durf jezelf eens voor te stellen als een mens in wie ook goedheid (goedertierenheid) leeft en tevens als een mens die Gods vertrouwen geniet. Wie weet welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor jou en je omgeving.

Auteur: Leo de Vos

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.