Auteur: Gé Drayer
Dag 22: zaterdag 30 maart 2019
Weekthema: Sabbats-en jubeljaar
Gods economie


UIT DE BIJBEL
1 Corinthiërs 13:3 “En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.”

UIT HET LEVEN
Het vermogen om liefde te geven en te ontvangen is de hoogste en meest belangrijkste gave die God ons schenkt. Met drastische voorbeelden laat Paulus ons dat hier in dit hoofdstuk zien: de waarde van ons handelen is altijd weer afhankelijk van onze liefde. Ook al weten we niet om welke reden(en) iemand bepaalde dingen doet, je kunt wel nadenken over je eigen handelen en vaststellen of je door liefde gemotiveerd wordt. En of het liefde oproept! Ook al doe je nog zoveel goeds voor een ander en ook al zet je jezelf zonder enig voorbehoud in voor een ander, als je het uit egoïsme doet en niet uit oprechte liefde voor die ander, dan stelt het niets voor. Het levert je niets extra’s op voor je geloof, hooguit voor je gevoel… Leef dus in die liefde, uit die liefde en betoon liefde dag aan dag!

UITSPRAAK
Wie liefdeloos is, is goddeloos, want God is liefde.

UITDAGING
Bedenk waar en hoe jij in contact met anderen, hen kunt laten genieten van jouw liefde voor God.                       

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book