Weekthema: De vroege kerk en bezit

UIT DE BIJBEL – Handelingen 5:1-3
En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?
Petrus legde er de nadruk op dat zowel het land als de opbrengst van de verkoop het eigendom bleef van dit echtpaar. Het was hun geld, daar konden ze mee doen wat ze wilden. Nu echter deden ze zich voor als gulle gevers terwijl ze allereerst aan zichzelf dachten. Dat was op dat cruciale moment van de heilsgeschiedenis onvergeeflijk.

UIT HET LEVEN
Toen ik als tiener maandenlang in een sanatorium moest kuren om te genezen van tbc, bracht mijn moeder wel eens een stapeltje karbonades mee om uit te delen. Daar gaf ik dan de andere jongens op de zaal een klein stukje van en hield de rest van de voorraad voor mezelf. ‘Eerlijk zullen we alles delen, ik een beetje meer dan jij.’ Daar heb ik me nog vaak enorm voor geschaamd. Toen ik later gelovig werd en kennis maakte met de tekst van vandaag, herinnerde die mij weer pijnlijk aan dat gênante voorval. Je kunt je dat wel voorstellen denk ik. 
Toch is hier in dit schokkende verhaal heel wat meer aan de hand. Het draait niet alleen om egoïsme. Het gaat om een zeer zeldzame en fatale manier van liegen. Je kunt liegen tegen mensen, bijvoorbeeld door je beter voor te doen dan je bent. Dat maakt een minderwaardig persoon van je. Je gooit je waardigheid te grabbel. Je kunt liegen tegen God door iets uit te halen wat het daglicht niet kan verdragen, en dan net te doen of Hij even niet oplette of de andere kant uitkeek. Dat is vooral nogal dommig. Want je wéét dat je Hem niet kunt ontlopen. Mensen die zichzelf atheïst noemen zijn nogal eens woedend op God die volgens hen niet bestaat. God kan deze dingen vergeven. Maar liegen tegen de Geest (vers 3 en 9) is iets anders. 

Mattheüs 12:31 “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.”

Het is huiveringwekkend en gelukkig uiterst zeldzaam. Het gebeurt als je bent omgeven door heil. Gods liefde is dan zó onontkoombaar aanwezig in de gebeurtenissen dat de lucht er als het ware van trilt. Iedereen ademt het in en er blijft geen ruimte meer over voor twijfels. De hemel is even op aarde. Als je dat negeert en jezelf bewust verhardt tegen Gods hart, dan kan Hij je niet meer bereiken. Ook bij God is er dus een grens. Niet in zijn tolerantie, maar in zijn mogelijkheden. Daar hoef je niet over in te zitten. Niemand begaat zomaar de zonde tegen de Geest, zeker niet wie er bang voor is dat ie het zal doen. Alleen hij wiens geweten dood is, is daartoe in staat.

UITSPRAAK
“God brengt niemand tegen zijn wil de hemel binnen.”

UITDAGING
Wat je kunt doen is jezelf afvragen of je iets achterhoudt, materieel zoals mijn stukjes vlees, of mentaal, bijvoorbeeld door het vertellen van halve waarheden. Zet dat recht, dan merk je dat dat pijnpuntjes in je achterhoofd oplost. 

Auteur: Leo de Vos

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.