Auteur: Ben Lankhaar
Dag 24: dinsdag 2 april 2019
Weekthema: Geld en geluk
De ware schat


UIT DE BIJBEL
Mattheüs 13:45-46 “Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.”

UIT HET LEVEN
Van deze korte gelijkenis heb ik een lange tijd gedacht dat Jezus, en wat Hij voor ons heeft gedaan, wordt bedoeld met ‘die mooie parels’. Wij zouden dan de koopman zijn die het Evangelie gevonden heeft en er alles voor over heeft om het te ‘krijgen’. Deze gelijkenis heb ik menigmaal aangehaald om aan iemand duidelijk te maken hoe waardevol de schat van het Evangelie is en hoe waardevol Christus voor mij is. Ik had er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan, maar deze uitleg roept wel wat vragen op. Ligt het in mijn natuur om Hem te zoeken? Zelfs nu ik Hem beter ken dan eerst, moet ik belijden dat dit niet het geval is. Daarnaast is het de vraag wat ik aan waarde in te brengen heb om de onschatbare waarde van het Evangelie te kunnen verkrijgen. Het Evangelie, onze redding, is toch niet te koop? Onlangs las ik een andere uitleg. Daarin was Jezus de koopman die ons zoekt. In Zijn ogen zijn wij zo waardevol dat Hij alles voor ons over had. Dat is een pure genadegave. Om stil van te worden.

UITSPRAAK
Wij zijn de duurbetaalde schat van Christus.

UITDAGING
Probeer je een beeld te vormen van hoe groot jouw financiële vermogen is en wat je daarnaast nog allemaal hebt. Dank God voor wat je uit Zijn hand ontvangen hebt en dank God voor het kostbaarste wat je uit Zijn hand ontvangen hebt: Zijn Zoon.                     

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book