Weekthema: De vroege kerk en bezit

UIT DE BIJBEL – Handelingen 20:35b
… namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Deze uitspraak van Jezus vinden we niet terug in de Evangeliën maar Paulus citeert deze uitspraak in zijn afscheidsrede aan de ouderlingen van de gemeente in Efeze. Hij staat op het punt om te vertrekken naar Jeruzalem. Paulus plaatst deze uitspraak in het kader van de zorg voor de zwakken in de gemeente. En hij wijst op het feit dat hij van hen niets heeft verlangd en in zijn eigen levensonderhoud heeft voorzien.

UIT HET LEVEN
Als ik mensen uit mijn omgeving deze uitspraak hoor zeggen vraag ik wel eens wat ze daar precies mee bedoelen. En regelmatig klinkt dan in de uitleg iets door van dat je zelf meer zult ontvangen als jij begint met geven. Dat komt dan vaak door de tekst uit Lukas 6:38 waar staat: “Geef en aan u zal gegeven worden: …” Maar in Handelingen staat wat anders! In de woorden van Jezus die Paulus bij zijn vertrek aanhaalt klinkt iets anders door: dat je zaliger – dat is gelukkiger –  wordt van geven dan van ontvangen.

UITSPRAAK
“Wanneer gelovigen beantwoorden aan hun innerlijke neiging zichzelf aan anderen te geven zonder er iets terug van te verwachten, ervaren zij een diep innerlijke voldoening.” Johannes Paulus II

UITDAGING
Maak het vandaag concreet: schrijf (e-mail, kaartje of een appje) een bedankje aan iemand uit je omgeving, geef een extra fooi aan de bediening in het restaurant of loop niet voorbij aan de draaiorgel man, maar doe wat in zijn geldbakje.   Auteur:  Fokke Kooistra

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.