Auteur: Ben Lankhaar
Dag 28: zaterdag 6 april 2019
Weekthema: Geld en geluk
Zichtbaar geloof


UIT DE BIJBEL
Markus 12:43 “En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.”

UIT HET LEVEN
We kunnen ons voorstellen dat een omstander die deze geschiedenis zo heeft aangezien, onder de indruk was van wat de rijken gaven. Misschien wel doordat deze gevers goed lieten zien wat ze gaven. Dat weten we niet, maar we lezen wel dat Jezus zag hoeveel zij in de schatkist wierpen. Hij veroordeelt hen niet, maar Hij maakt wel duidelijk dat de arme weduwe meer gegeven heeft dan hen. Dat was niet zichtbaar aan de hoeveelheid die ze gaf, of aan haar kleren. Nee, Jezus zag haar hart aan. Het is duidelijk dat we met ons handelen en wandelen een getuigenis kunnen afgeven van ons geloof, maar kennelijk zegt wat we kunnen zien van het gedrag van anderen lang niet alles. Goede daden zijn mooi, maar wat er in ons hart speelt is bepalend voor de eeuwigheidswaarde. Het zijn de vruchten van de Heilige Geest die in ons hart werkt, die waardebepalend zijn. In Galaten 5:22 staat: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Als deze vrucht onze handelen en wandelen draagt, dan zal voor anderen God daar doorheen zichtbaar zijn.

UITSPRAAK
God ziet het hart aan. Neem de tijd om dat ook te doen.

UITDAGING
Ken je iemand in de kerk die wat meer op de achtergrond actief is? Mag ik je uitdagen om die persoon een keer een compliment te geven en te vragen wat hem of haar drijft om zich zo in te zetten?                 

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book