Auteur: Gé Drayer
Dag 29: maandag 8 april 2019
Weekthema: Tienden
Tienden als goddelijke instelling


UIT DE BIJBEL
Genesis 14:19-20 “En Melchizedek zegende Abram en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.”

UIT HET LEVEN
Hebzucht en macht staan net als in Genesis 14 ook in onze samenleving dikwijls tegenover vrede en gerechtigheid. Al zijn ze in onze tijd minder makkelijk van elkaar te onderscheiden dan in dit hoofdstuk. Abram kiest ronduit voor de kant van vrede en gerechtigheid en heeft niets op met hebzucht en macht. Vandaar dat hij geen enkele moeite heeft ‘tienden’ weg te geven aan de koning die in naam van de Allerhoogste zorgt dat er vrede en gerechtigheid blijft heersen in zijn gewelddadige tijd. Wat zou het mooi zijn als het tegenwoordig ook zo zou zijn.
Een ding moet daarbij wel gezegd worden: Gods eigen Zoon brengt vrede en gerechtigheid. Nee, dat zie je niet zo duidelijk als we zouden willen. Misschien ook omdat nogal wat van Zijn volgelingen daar moeite mee lijken te hebben. Maar wie zegt zich te laten leiden door Hem, hoort te weten dat die vrede en gerechtigheid zijn deel zijn en zullen worden. Daarom zou het geven van ‘tienden’ voor hen geen probleem horen te zijn: ze hebben al het andere immers toch al ‘in bruikleen’.

UITSPRAAK
Maleachi 3:10 “Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn als u Mij uw tienden geeft.

UITDAGING
Onze Heer heeft recht op mij en alles wat ‘van mij’ is. Hoe kan jij dat in de praktijk brengen?                   

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book