Weekthema: Rust en doel vinden in crisistijd

UIT DE BIJBEL – Psalm 23:4
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
 
Deze overbekende psalm is een van de mooiste gedichten ooit geschreven. Het gaat over de Goede Herder (Jezus) en is geschreven door een herder (David). Het is een psalm die troost biedt in moeilijke tijden. Troost omdat wij de beste Herder hebben die voor ons zorgt en ons voorbereidt op een prachtige toekomst. In dit vers staat de stok voor bescherming tegen vijanden van buitenaf. Met de stok beschermt de Herder zijn schapen als wilde dieren hen aanvallen. De staf staat voor de leiding van de Herder die ons de weg wijst. Met de staf tikt de Herder op de rotsen als de schapen, vaak ’s nachts, van de ene weide naar de andere trekken. Wij hoeven niet bang te zijn als gevaar dreigt want de goede Herder is bij ons.

UIT HET LEVEN
Beppie, een goede vriendin van ons, was als zovelen een beetje in paniek vanwege het Covid-19 virus en appte naar mijn vrouw: “de hele wereld staat in brand! Waar gaat dat naar toe?”. Mijn vrouw, die de nuchterheid zelf is, appte terug: “Rustig blijven ademhalen en genieten van wat nog wel kan en mag …”. Dat stelde Beppie eventjes gerust. Het is begrijpelijk dat we onrustig en angstig worden als bepaalde zekerheden plotseling wegvallen. Het werpt ons terug op onze basis. Als kind vielen we terug op onze ouders als we angstig waren; hun aanwezigheid, zorg en liefde voor ons stelden ons gerust. Waar is onze rust en vertrouwen nu op gebaseerd? Juist in deze bewogen periode van gedwongen isolatie ervaren wij hoe rijk wij zijn als wij de Goede Herder kennen. Nu we samen door dit donkere dal gaan, hoeven we geen angst te hebben voor het dreigende gevaar. Zelfs als we door het dal van de dood gaan, dan zijn we nog niet bang. Hij is tenslotte bij ons en dat geeft ons moed. Geen onbezonnen moed, het is gebaseerd op de nabijheid van de almachtige God en op Zijn woord. Dat maakt ons rustig in onrustige tijden. Die rust zal aanstekelijk werken en de mensen om ons heen jaloers maken. Zorg dan, dat je duidelijk maakt op Wie jouw rust is gebaseerd.

UITSPRAAK
Gedurende deze tijd van het coronavirus grijpt angst de harten van mensen over de hele wereld aan. Enorme angst die nog steeds toeneemt. Die angst is net zo reëel als het virus zelf, maar dit is te behandelen. Er zijn mensen in nood die we kunnen helpen. Zoals een brandweerman naar het vuur rent, zo moet de kerk reageren op crises om ons heen. Wij die de kerk zijn, moeten opstaan en de handen en voeten zijn van de Heer Jezus Christus.
Bron: Franklin Graham, CEO van de “Billy Graham Evangelistic Association” en leidinggevende van “Samaritan’s Purse.”

UITDAGING
Mogelijk zijn een aantal vaste activiteiten, zoals bijvoorbeeld sporten of kerkbezoek, door de beperkende maatregelen (tijdelijk) weg gevallen. Bedenk hoe u die extra tijd zinvol kunt invullen. Wellicht heeft u hierdoor meer gelegenheid om u te bezinnen over het thema van deze meditatieve reeks in de vastentijd: “Geld als middel voor zinvol leven.” Probeer zelf eens de Bijbel op dit thema te onderzoeken, bijvoorbeeld door alle teksten met het woord “geld” te lezen en te overdenken. Reserveer ook tenminste een kwartier per dag om te bidden voor degene die door het COVID-19 virus geïnfecteerd zijn, zegen het verplegend personeel en bidt dat we met elkaar de discipline kunnen opbrengen om dit gevaar op onze volksgezondheid te keren.

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.