Weekthema: Gerechtigheid

UIT DE BIJBEL – SPREUKEN 16:8
Beter is een weinig met gerechtigheid,
dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.


Koning Salomo, die dit vers mogelijk geschreven heeft, mocht baden in heel veel luxe en weelde (1 Koningen 10:14-28). Hij ontving elk jaar van zijn regering, die veertig jaar duurde, meer dan één miljard Euro aan kostbare metalen. Salomo besefte echter dat geld pas werkelijk waarde heeft als het eerlijk en rechtmatig verkregen is.  
UIT HET LEVEN
Laat ik eerlijk zijn. Het deprimeert mij om door een arme, verpauperde wijk te lopen. Het maakt niet uit of dat nu ergens in Afrika, in India of in een ‘zwarte’ wijk in Washington D.C. in de Verenigde Staten is. Aan die verwaarloosde grijze betonflats in het voormalige Oostblok kan ik mij ook mateloos ergeren. Zelf ben ik in relatieve armoede opgegroeid in de Amsterdamse Jordaan, dus ik ken uit eigen ervaring dat gevoel van berusting en uitzichtloosheid als je zelf in een dergelijke situatie verkeert. Hoewel mijn inkomen nu in de Nederlandse context bescheiden is te noemen, voel ik mij behoorlijk schuldig als ik met dergelijke armoede wordt geconfronteerd. Het besef dat het om zovelen gaat, geeft mij een gevoel van machteloosheid. Ik weet het: één druppel op een gloeiende plaat geeft verkoeling, maar hoe veranderen we het structureel? Is het rechtvaardig dat ik zo’n overvloed heb en anderen zo veel tekort? Wat is Gods meetlat in deze? Lastige vragen, die wij ons moeten blijven stellen. En dat gevoel van schuld? Zou dat het werk van de heilige Geest in mij zijn, die duidelijk maakt wat zonde, gerechtigheid en oordeel is? (Johannes 16:9)
UITSPRAAK
Geld is een vreselijke meester, maar een uitstekende dienaar.
Bron:  P.T. Barnum (Amerikaans circusuitbater, 1810-1891)
UITDAGING
Pak eens een biljet van vijftig euro uit je portemonnee.
Wat is het waard als?
1. Je er boodschappen voor koopt?
2. Je het weggeeft aan iemand die behoeftig is?
3. Je het goed belegt?
4. Je het in je la stopt als reserve voor als je het echt nodig hebt?
5. Je er een wees in een derdewereldland één maand mee onderhoudt?
6. Je er een zendingsproject mee ondersteunt?
7. Je er een staatslot voor koopt?
Wat ga je er nu mee doen?

Auteur: Paul van der Laan                    
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.