Weekthema: Rust en doel in crisistijd

UIT DE BIJBEL – Markus 4:35-41
En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

UIT HET LEVEN
We leven in spannende dagen en tijden. Een grote vraag is dan waar we ons door laten leiden. Juist in deze tijden van onzekerheid is het belangrijk ons dat af te vragen. Als mensen zijn wij gewend om op drie natuurlijke manieren te reageren op een spannende situatie:
1) freeze (bevriezen, je voelt je helemaal verlamd, je weet niet meer wat je moet doen en gaat dus ook niets doen)
2) flight (we gaan vluchten, ontkennen, bagatelliseren)
3) fight (vechten, keihard er tegen aan).

Misschien herken je één van deze reacties op al het corona nieuws wat op je afkomt. In algemene zin of met je financiën in het bijzonder: hoe moet het straks financieel verder? Toch is er meer te zeggen. Daarvoor wil ik met jullie vandaag stilstaan bij Mark 4: 35-41. Het verhaal van Jezus in de storm op het meer. Rembrandt heeft een prachtig olieverfschilderij hiervan gemaakt (zie boven). De discipelen gaan samen met Jezus naar de overkant van het meer. Met Jezus aan boord. Alles oké zou je zeggen. En toch ook weer niet, want er breekt een storm uit. Als je met Jezus omgaat kunnen er blijkbaar stormen in je leven komen. De discipelen houden het niet meer en ze maken Hem geërgerd wakker in de trant van “Boeit het u niet?”. Ik vind dat best begrijpelijk, ik vrees dat ik ook zo gereageerd zou hebben. Jezus reageert echter anders: 1) Hij laat zien dat Hij ook de Heer over de natuur is. 2) Hij neemt hun angst serieus en stelt een reflectievraag. 3) Hij nodigt hen uit – door de vraag naar hun geloof te stellen – meer en dieper op Hem te gaan vertrouwen in plaats van hun eigen kracht. Met andere woorden: Naast de angstreacties van freeze, flight, fight stelt Hij er één van focus. Focus maar op Mij. Ik ben er toch? Niet simpel maar wel de Enige (manier) waar we daadwerkelijk tot Rust kunnen komen. Wat de toekomst ons zal brengen – ook financieel – weten we niet. Wel weten we dat er één is die onze Heer wil zijn en onze Voorziener. De vraag is of wij dat geloven of beter gezegd Hem vertrouwen. Juist in deze dagen nodigt dat ons uit om alles los te laten – ook onze financiën – en onze angst en zorg in Gods Hand te leggen. En zijn belofte niet te vergeten: Zie, Ik ben met U, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Onze zekerheid ligt niet in onszelf, maar in wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Zo kunnen we ook nu op weg naar Pasen.

UITSPRAAK
Never be afraid to trust an unknown future to a known God. (Wees nooit bang om een onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een bekende God)
Bron: Corrie ten Boom

UITDAGING
Pak een vel papier en maak een lijst van alles waarover je zorgen maakt. Maak drie kolommen freeze, flight, fight. Kijk welke zorgen in deze categorieën is in te delen. Kies er een specifieke zorg uit en ga daarover in gebed en vraag God hoe je ondanks deze zorg kan leren om op Hem te focussen.

Auteur: Bert den Hertog

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.