De meditaties van deze week zijn aangepast naar de periode waarin we nu leven vanwege het COVID-19 virus. Bijzonder is dat deze meditatie al geschreven werd vóór het uitbreken van het corona-virus.

Weekthema: Rust en doel in crisistijd

UIT DE BIJBEL – 2 Korinthe 12:10
Daarom heb ik een behagen in zwakheid: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Pittige woorden van Paulus, die we hem niet meteen zullen nazeggen. Driemaal bad hij of iets wat hem erg hinderde (een doorn in zijn vlees) zou worden weggenomen. Maar het gebeurde niet. Toen begreep hij, dat je meer ontvankelijk bent voor het Evangelie van Jezus, als je zelf weinig hebt om op te vertrouwen.

UIT HET LEVEN
Ruim drie jaar geleden werd ik in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige Legionella besmetting. Ik was ziek, heel ernstig ziek, en was afhankelijk van apparaten die me zuurstof gaven. Van die ooit zo gezonde en energieke man was weinig over. Daar lag ik: overgeleverd aan de (goede) zorgen van de verpleegkundigen en van de zoemende apparaten achter mij. Ik was, om met Paulus te spreken, zwak. Ik was in nood. Voelde ik me toen machtig? Nou, dat niet helemaal. Ik voelde me eerder uitgeteld, uitgerangeerd, met de vraag of het ooit nog goed zou komen. In deze moeilijke periode kwam er een lied op mijn weg, dat nooit meer is weggegaan: Ik zal er zijn” van Sela, gezongen door Kinga Bán.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.” En dat heb ik daar in het ziekenhuisbed mogen ervaren, samen met mijn vrouw. We luisterden naar uitvoeringen via haar mobieltje en waren samen ontroerd.

Dat is dus de kracht waar Paulus over schrijft. Misschien heb ik het in ziekenhuis pas voor het eerst echt begrepen. Een paar maanden later kwam de zangeres van Sela, Kinga Bán, als verrassing, op mijn verjaardag het lied voor me zingen. We keken elkaar aan. Ik was herstellende en zij werd steeds zieker (en zou vorig jaar overlijden).Sterkte en zwakte liggen dicht bij elkaar. Wie sterk meent te zijn, kan een oogwenk zwak worden. Wat mooi als je dan, juist dan, de kracht van God mag ervaren. En ik begreep te meer: Als God er voor mij wil zijn, dan wil ik er voor anderen zijn.

UITSPRAAK
Een van mijn grootste puzzels toen ik voor het eerst christen werd, is het Bijbelvers: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ (2 Korinthe 12:7). Dat ging zo tegen mijzelf in. Zwakheid? En nu omarm ik deze waarheid met alles wat in me is, nu ik me realiseer dat mijn eigen kracht ontoereikend is. Of het nu gaat om een coronavirus of een familiecrisis, maar Gods kracht is altijd voldoende!
Bron: Francis Collins, directeur National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, Verenigde Staten.

UITDAGING
Sta eens stil bij de ergste crisis in jouw leven. Hoe heb jij toen God ervaren? Welke (blijvende) les heb je er uit geleerd? Wat neem je je voor om te doen als je weer een crisis doormaakt?

Auteur: Andries Knevel

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.