Auteur: Gé Drayer
Dag 33: vrijdag 12 april 2019
Weekthema: Tienden
Blijmoedig geven


UIT DE BIJBEL
2 Corinthiërs 9:7 “En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

UIT HET LEVEN
Een betere motivatie om van harte, blijmoedig en royaal te geven heb ik nog nooit gelezen of gehoord: deze eerste oproep onder gelovigen om een interkerkelijke hulpverleningsactie te houden (Paulus zamelde met verschillende gemeentes geld in voor de armen in Jeruzalem, zie Cor. 8-9; 1 Cor. 16; Gal. 2). Er is niets meer en niets minder aan de hand als we geven van wat we ontvangen hebben: God schenkt ons alles, zelfs zijn eigen Zoon. Wie zich dat beseft en eigen maakt, hoort nooit meer moeite te hebben om te geven en te ontvangen. Dat geven en ontvangen strekt zich uit naar geloofsgenoten, maar ook naar ieder die daarbuiten staat. Er wordt ons liefdevol, vriendelijk en dringend gevraagd om elkaar te dienen en elkaar liefdevolle daden te betonen: onderling in de kerk en in de wereld. Toezien op elkaar en weet hebben van elkaars behoeften en noden, met als doel elkaar te helpen, de samenleving te dienen en kerk voor anderen te zijn. Onze Donateur representeren bij de mensen en de mensen representeren bij Hem – uit liefde voor Hem.

UITSPRAAK
We vinden het idee van dienen mooi, totdat iemand ons behandelt als knecht.

UITDAGING
Het is Gods bedoeling dat je ‘iets’ doet om Hem te representeren: zoek uit wat dat voor jou vandaag betekent en breng dat in de praktijk.
                       
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book