Weekthema: Rust en doel in crisistijd

UIT DE BIJBEL – Mattheüs 6:19
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;

UIT HET LEVEN
De tekst van vandaag zullen velen wel eens hebben gehoord of gelezen. Toch wordt er niet veel over gesproken. Is dat omdat de tekst ons niet zo relevant lijkt of te confronterend is? In deze spannende tijden worden we zowel als individu, als land en wereld opnieuw bij deze tekst bepaald: als je al je kaarten op aardse rijkdom zet kom je uiteindelijk bedrogen uit. Dat merken we nu om ons heen. Miljarden worden nu in de economie gepompt, maar is dat nu echt het allerbelangrijkste en slimste? Met je geld kun je je gezondheid niet kopen en ook geen liefde. Ik vond het schokkend om van de week een verhaal te horen van iemand die corona heeft en die probeerde via geld te voorkomen dat hij eenzaam zou zijn door een zuster te betalen om aan zijn bed te gaan zitten. Zo heeft God ons leven niet bedoeld. Hij wil er onvoorwaardelijk voor ons zijn. Vandaar de oproep van Jezus een paar verzen verder: “verzamel schatten voor u in de hemel” (vers 20). Hiermee wordt onder andere bedoeld: zoek eerst het Koninkrijk van God! Met andere woorden: als je echt tot je bestemming wilt komen en gelukkig wil worden, ga dan je prioriteiten verleggen. Richt je op God en op Zijn doelstellingen. Want: “Waar je schat is zal je hart zijn (vers 21)”. Juist in deze vastentijd van 2020 is het zinvol onszelf te bevragen over waar ons hart de afgelopen tijd op gericht was. Dan kan je God gericht vragen je te leren om te investeren in hemelse schatten in de door Hem geschonken tijd. Laten we onze talenten en ons geld investeren in Zijn Koninkrijk in plaats van deze in te zetten voor ons eigen koninkrijk.

UITSPRAAK
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Bron: Mattheus 6.33.

UITDAGING
Waar klopt jouw hart van? Schrijf op wat je belangrijk vindt in je leven. Maak twee kolommen: schatten op aarde en schatten in de hemel. Maak daarna een overzicht van je uitgaven. Een hulpmiddel om dit goed te kunnen doen is de tool van het Nibud die je hier kunt vinden.
Bekijk vervolgens hoe je uitgaven passen bij wat je hebt opgeschreven dat je belangrijk vindt.
Wil je je uitgaven zo laten of nieuwe keuzes hierin maken? Breng het in gebed. God staat klaar om te luisteren.

Auteur: Bert den Hertog

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.