Auteur: Bram Rebergen

Dag 34: zaterdag 9 april 2022

𝗪𝗲𝗲𝗸𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮: Genade

Zacheüs, ommekeer door genade

𝗨𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗷𝗯𝗲𝗹 – Lukas 19 1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Bekijk onderstaande video als achtergrond bij dit thema. https://www.youtube.com/watch?v=cRhB1CnPRjU

Deze video liever lezen als tekst? De uitgeschreven tekst van deze video kan je vinden via deze link https://gabrielfb.nl/wp-content/uploads/Dag-34.pdf.

𝗨𝗶𝘁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴

Denk eens na over de vraag die vandaag gesteld is. Ben jij heer over wat je ontvangt en wat je hebt? Of is rijkdom en eigendom heer over jou en bepaalt het je gedrag?

𝗠𝗲𝗲𝗿 𝘄𝗲𝘁𝗲𝗻?

Wil je meer achtergrondinformatie over de 40 dagen kalender en de schrijvers? Klik dan hier https://gabrielfb.nl/achtergrondinformatie-40-dagentijd/.