Weekthema: Liefhebben als Jezus

UIT DE BIJBEL – Johannes 13:34-35
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

De laatste week van de vastentijd wordt wel de Stille Week, Goede Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd. In deze week speelt het passieverhaal zich af en eindigt glorieus in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dit Bijbelgedeelte begint met de voetwassing en is de opmaat voor wat komen gaat. Kort voor Zijn dood wil Jezus Zijn discipelen nog een aantal cruciale lessen meegeven, die zij en wij nooit mogen vergeten.

UIT HET LEVEN
Op 4 januari 2020 is mijn schoonmoeder overleden. Zij is 96 jaar geworden. Wij zijn dankbaar voor haar leven, dat toegewijd was aan God en haar gezin. Helaas kon zij de laatste jaren door dementie niet meer met ons communiceren. Wat zou ze ons op het laatste van haar leven nog hebben meegegeven als zij nog helder was geweest? “Blijf trouw aan God en aan elkaar” zou ze gezegd kunnen hebben. De laatste woorden die een mens nog kan doorgeven, zijn geladen. Wat zou u nog willen zeggen, als u wist dat u binnenkort zou sterven?

Op het laatst van Zijn aardse leven geeft Jezus aan Zijn discipelen een nieuw gebod mee. Johannes herhaalt dit nog eens in zijn evangelie in Johannes 15: 12. Het is klaarblijkelijk heel belangrijk. Jezus normeert de liefde die wij voor elkaar moeten hebben: “liefhebben zoals Ik u heb liefgehad”. Dat is de hoogste vorm van liefhebben. Zelf noem ik dit nieuwe gebod wel eens “de derde tafel”. Zoals we eerder in deze serie hebben gezien kan de eerste tafel (gebod 1-5) worden samengevat met: “God liefhebben boven alles” en de tweede tafel (gebod 6-10) met “Je naaste liefhebben als je zelf”. Omdat wij na het heengaan van Jezus de heilige Geest hebben ontvangen, kan Jezus ons een nog hoger gebod geven. Kan dat wel: liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad? Ja, door de liefde Gods die in ons hart is uitgestort door de heilige Geest (Romeinen 5:5). Weet u wat zo verbazingwekkend is? Jezus heeft ons maar één nieuw gebod gegeven en de christenen weten dit nauwelijks, laat staan dat zij er uitvoering aan geven. In tientallen kerkelijke gemeenten heb ik de vraag gesteld of zij dit nieuwe gebod konden citeren en er is nog nooit iemand geweest die het letterlijk kon opzeggen. Dit gebod is niet alleen “nieuw” het is ook een gebod met een prachtige belofte. Als wij werkelijk proberen van elkaar te houden, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd, dan zullen de mensen om ons heen daardoor herkennen en erkennen dat wij Zijn volgelingen zijn.

UITSPRAAK
“Elke christen zou het nieuwe gebod dat Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven letterlijk moeten kunnen citeren en er zijn levensmissie van moeten maken.”
Bron: Paul van der Laan

UITDAGING
Noem eens vijf aspecten die kenmerkend zijn van de liefde van Jezus, waaraan wij ons zouden moeten spiegelen.

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.