Auteur: Paul van der Laan
Dag 36: dinsdag 16 april 2019
Weekthema: Stille week
Vrucht dragen


UIT DE BIJBEL
Mattheüs 21:18-22 ’s Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.
De dag na de tempelreiniging vindt deze merkwaardige objectles plaats. Het was de tijd van het jaar dat de vijgenboom vijgen zou moeten produceren. Op dezelfde wijze mag ook van ons verwacht worden dat wij op zekere tijd vrucht voortbrengen, want over de ranken aan de wijnstok zegt Jezus: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen is. (Johannes 15:5)

UIT HET LEVEN
Zoals ik al eerder schreef ben ik een echte stadsjongen uit de Amsterdamse Jordaan. In 1982 was ik inmiddels 31 jaar oud, getrouwd en had ik twee kinderen. Wij huurden een nieuw opgeleverd huis in Houten. Voor het eerst in mijn leven mocht ik een tuin gaan bewerken en dat nog letterlijk van de woeste grond af aan. Vol enthousiasme verbouwde ik onze eerste groente. Bij mijn schoonvader leek dat zo gemakkelijk, maar ik moest door schade en schande leren om onderscheid te maken tussen kruid en onkruid. De opkomende plantjes hadden verzorging nodig. Water als het te droog was en mest om de groei te bevorderen. Zo leerde ik dat vrucht dragen niet vanzelfsprekend is, maar wel iets dat ik uiteindelijk verwachtte. Kort voor Zijn sterven wil Jezus blijkbaar deze belangrijke les aan Zijn leerlingen meegeven. De gelijkenis van de talenten (Mattheus 25: 14-30) maakt duidelijk dat dit ook van toepassing is op de talenten c.q. het bezit dat God ons toevertrouwt. Hij verwacht dat wij hier mee aan de slag gaan en dat wij op termijn vrucht dragen. Gelukkig maakt de tekst uit Johannes 15: 5 duidelijk, dat wij dit niet door eigen kracht of inspanningen hoeven te doen. Jezus is de bron waaruit wij putten. Wat wij moeten doen is innig met Hem verbonden blijven, dan dragen wij vrucht … veel vrucht.

UITSPRAAK
“Je kent een boom aan zijn vruchten; een mens aan zijn daden. Hij die hoffelijkheid zaait zal vriendschap oogsten en hij die vriendelijkheid plant zal liefde verzamelen.”
— Basilius van Caesarea (ca. 330-379)

UITDAGING
“Meten is weten” luidt een bekend spreekwoord. Maar hoe meten we geestelijke vrucht? In Galaten 5:22 lezen we over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Probeer elk van deze eigenschappen een cijfer te geven tussen 0 en 10 in zoverre deze bij jou merkbaar zijn. Het cijfer 0 staat voor helemaal niet aanwezig en 10 staat voor tot volle bloei gekomen. Zet de datum van je “meting” erbij. Leg het papiertje weg en becijfer het volgend jaar op die datum opnieuw. Is er sprake van groei?     

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book